De Psychiater Nummer 6, pp. 26-27
sep 2021, jaargang 28
De Psychiater Nr. 6, pp. 26-27
sep 2021, jr. 28
Maatschappij

LAAGDREMPELIGE PARTICIPATIE VOOR OUDEREN ‘Geen kant-en-klaar programma voorschotelen’

Ouderenpsychiater dr. Paul David Meesters is een van de initiatiefnemers van De Nieuwe Club: een vernieuwende voorziening voor sociaal contact en dagbesteding voor ouderen met ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals schizofrenie of stemmingsstoornissen. Deze groep is na een opname meestal langdurig op multidisciplinaire zorg aangewezen en valt vaak tussen wal en schip qua sociale behoeften. ‘Ze voelen zich niet thuis tussen jongeren met zulke aandoeningen, andere ouderen vinden hen vaak excentriek en met demente ouderen kunnen ze niet communiceren.’

‘Groepsleiders moeten niet te betuttelend zijn’

Meer informatie

De Nieuwe Club is een aanbod van GGZ Friesland waarin wordt samengewerkt met gemeenten en NHL Stenden Hogeschool; studenten kunnen een onderzoeksstage bij De Nieuwe Club doen. Vrijwel alle deelnemers komen binnen via de ggz.

Maatschappij

LAAGDREMPELIGE PARTICIPATIE VOOR OUDEREN ‘Geen kant-en-klaar programma voorschotelen’

Ouderenpsychiater dr. Paul David Meesters is een van de initiatiefnemers van De Nieuwe Club: een vernieuwende voorziening voor sociaal contact en dagbesteding voor ouderen met ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals schizofrenie of stemmingsstoornissen. Deze groep is na een opname meestal langdurig op multidisciplinaire zorg aangewezen en valt vaak tussen wal en schip qua sociale behoeften. ‘Ze voelen zich niet thuis tussen jongeren met zulke aandoeningen, andere ouderen vinden hen vaak excentriek en met demente ouderen kunnen ze niet communiceren.’

‘Groepsleiders moeten niet te betuttelend zijn’

Meer informatie

De Nieuwe Club is een aanbod van GGZ Friesland waarin wordt samengewerkt met gemeenten en NHL Stenden Hogeschool; studenten kunnen een onderzoeksstage bij De Nieuwe Club doen. Vrijwel alle deelnemers komen binnen via de ggz.

Over dit artikel
Auteur
Frank van Kolfschooten
Over de auteur

Frank van Kolfschooten, wetenschapsjournalist

Printdatum
7 september 2021
E-pubdatum
10 september 2021
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217
DOI
https://doi.org/10.24078/psy.2021.8.127808


Over dit artikel
Auteur
Frank van Kolfschooten
Over de auteur

Frank van Kolfschooten, wetenschapsjournalist

Printdatum
7 september 2021
E-pubdatum
10 september 2021
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217
DOI
https://doi.org/10.24078/psy.2021.8.127808