De Psychiater Nummer 7, p. 21
okt 2021, jaargang 28
De Psychiater Nr. 7, p. 21
okt 2021, jr. 28
Column

BERICHTEN UIT HET VELD Stoppen met roken: probleem voor patiënten of voor behandelaars?

In het Nationaal Preventieakkoord van 2018 heeft de overheid afspraken gemaakt dat de ggz in 2025 rookvrij zal zijn. Ook binnen GGZ Drenthe houdt een werkgroep zich bezig met de voorbereiding hiervan. Als eerste maatregel hebben wij per 1 februari 2020 ingevoerd dat medewerkers niet meer mogen roken op het terrein van de instelling. Hoe moeilijk dat soms is, blijkt uit de krans van peuken die aan de randen van het terrein is ontstaan. En uit de verdekt opgestelde, besmuikt rokende collega’s die je tegen het lijf loopt als je wat later op de avond op je fiets het terrein afrijdt.

'Zorg er eerst voor dat behandelaars het aankunnen'
Column

BERICHTEN UIT HET VELD Stoppen met roken: probleem voor patiënten of voor behandelaars?

In het Nationaal Preventieakkoord van 2018 heeft de overheid afspraken gemaakt dat de ggz in 2025 rookvrij zal zijn. Ook binnen GGZ Drenthe houdt een werkgroep zich bezig met de voorbereiding hiervan. Als eerste maatregel hebben wij per 1 februari 2020 ingevoerd dat medewerkers niet meer mogen roken op het terrein van de instelling. Hoe moeilijk dat soms is, blijkt uit de krans van peuken die aan de randen van het terrein is ontstaan. En uit de verdekt opgestelde, besmuikt rokende collega’s die je tegen het lijf loopt als je wat later op de avond op je fiets het terrein afrijdt.

'Zorg er eerst voor dat behandelaars het aankunnen'
Over dit artikel
Auteur
Danielle Cath
Over de auteur

Prof dr. Danielle Cath, psychiater, opleider en bijzonder hoogleraar GGZ Zorginnovatie in Noord-Nederland

Printdatum
19 oktober 2021
E-pubdatum
22 oktober 2021
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217
DOI
https://doi.org/10.24078/psy.2021.10.128008


Over dit artikel
Auteur
Danielle Cath
Over de auteur

Prof dr. Danielle Cath, psychiater, opleider en bijzonder hoogleraar GGZ Zorginnovatie in Noord-Nederland

Printdatum
19 oktober 2021
E-pubdatum
22 oktober 2021
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217
DOI
https://doi.org/10.24078/psy.2021.10.128008