De Psychiater Nummer 3, pp. 20-21
mei 2022, jaargang 29
De Psychiater Nr. 3, pp. 20-21
mei 2022, jr. 29
Beroepsuitoefening

GEBREK AAN DIVERSITEIT IN DE OPLEIDING ‘Door naast de eigen cultuur een nieuwe cultuur te adopteren, ontstaat meerwaarde’

Psychiaters in opleiding met een migratieachtergrond maken de opleiding vaker niet af dan collega’s met een Nederlandse achtergrond. Uit een enquête blijkt dat zowel aios als psychiaters behoefte hebben aan meer vaardigheden om patiënten met een andere achtergrond beter te kunnen helpen. Vijf vragen aan de betrokken hoofdonderzoeker dr. Rikus Knegtering over de huidige stand van zaken omtrent diversiteit in opleiden.

Referenties

  1. M. Popal, J. van der Velde, M. Nijs, H. Knegtering, Verschil in uitval tussen allochtone en autochtone artsen in opleiding tot psychiater; enquête onder opleiders, Tijdschrift voor Psychiatrie, Jaargang 59, nummer 11, pagina 720-725 (2017).
  2. S. Hoshmand, H. Knegtering, M. Braakman, S.K. Spoelstra, Cultural competence in mental health practitioners, artikel onder revisie voor publicatie (2022).
  3. Cultural Competency Interview (APA 2013), vertaling door Hans Rohlof, Rob van Dijk, Simon Groen. https://nyculturalcompetence.org/wp-content/uploads/2020/07/Cultural-Formulation-Interview_NL.pdf
Beroepsuitoefening

GEBREK AAN DIVERSITEIT IN DE OPLEIDING ‘Door naast de eigen cultuur een nieuwe cultuur te adopteren, ontstaat meerwaarde’

Psychiaters in opleiding met een migratieachtergrond maken de opleiding vaker niet af dan collega’s met een Nederlandse achtergrond. Uit een enquête blijkt dat zowel aios als psychiaters behoefte hebben aan meer vaardigheden om patiënten met een andere achtergrond beter te kunnen helpen. Vijf vragen aan de betrokken hoofdonderzoeker dr. Rikus Knegtering over de huidige stand van zaken omtrent diversiteit in opleiden.

Referenties

  1. M. Popal, J. van der Velde, M. Nijs, H. Knegtering, Verschil in uitval tussen allochtone en autochtone artsen in opleiding tot psychiater; enquête onder opleiders, Tijdschrift voor Psychiatrie, Jaargang 59, nummer 11, pagina 720-725 (2017).
  2. S. Hoshmand, H. Knegtering, M. Braakman, S.K. Spoelstra, Cultural competence in mental health practitioners, artikel onder revisie voor publicatie (2022).
  3. Cultural Competency Interview (APA 2013), vertaling door Hans Rohlof, Rob van Dijk, Simon Groen. https://nyculturalcompetence.org/wp-content/uploads/2020/07/Cultural-Formulation-Interview_NL.pdf
Over dit artikel
Auteur
Marieke de Lorijn
Over de auteur

Marieke de Lorijn, wetenschapsjournalist

Printdatum
3 mei 2022
E-pubdatum
6 mei 2022
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217
DOI
https://doi.org/10.24078/psy.2022.5.128805


Over dit artikel
Auteur
Marieke de Lorijn
Over de auteur

Marieke de Lorijn, wetenschapsjournalist

Printdatum
3 mei 2022
E-pubdatum
6 mei 2022
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217
DOI
https://doi.org/10.24078/psy.2022.5.128805