De Psychiater Nummer 4, pp. 10-13
jun 2022, jaargang 29
De Psychiater Nr. 4, pp. 10-13
jun 2022, jr. 29
Beroepsuitoefening

ZELFONTHULLING IN DE PRAKTIJK: VIER ERVARINGSVERHALEN ‘Ervaringsdeskundigheid kan juist een kracht zijn’

Psychiaters zijn zelf – uiteraard – ook mensen en kunnen dus ook bepaalde kwetsbaarheden of psychische aandoeningen hebben. Twee psychiaters, een aios en een arts-promovendus vertellen waarom ze daar wel of niet open over zijn naar patiënten en collega’s. ‘Als ik tegen een patiënt zeg:
“Ik begrijp hoe je je voelt”, ís dat ook echt zo.’

Psychiater Bernd Nijs: ‘Mensen zijn dankbaar voor mijn openheid’
Beroepsuitoefening

ZELFONTHULLING IN DE PRAKTIJK: VIER ERVARINGSVERHALEN ‘Ervaringsdeskundigheid kan juist een kracht zijn’

Psychiaters zijn zelf – uiteraard – ook mensen en kunnen dus ook bepaalde kwetsbaarheden of psychische aandoeningen hebben. Twee psychiaters, een aios en een arts-promovendus vertellen waarom ze daar wel of niet open over zijn naar patiënten en collega’s. ‘Als ik tegen een patiënt zeg:
“Ik begrijp hoe je je voelt”, ís dat ook echt zo.’

Psychiater Bernd Nijs: ‘Mensen zijn dankbaar voor mijn openheid’
Over dit artikel
Auteur
Elke van Riel
Over de auteur

Elke van Riel, wetenschapsjournalist

Printdatum
14 juni 2022
E-pubdatum
17 juni 2022
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217
DOI
https://doi.org/10.24078/psy.2022.6.128919


Over dit artikel
Auteur
Elke van Riel
Over de auteur

Elke van Riel, wetenschapsjournalist

Printdatum
14 juni 2022
E-pubdatum
17 juni 2022
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217
DOI
https://doi.org/10.24078/psy.2022.6.128919