Overzicht

Mentale gezondheid

Forse verslechtering bij meisjes

  • 28 oktober 2022

Onder meisjes in Nederland vond tussen 2017 en 2021 een ongekende daling in mentale gezondheid plaats. Dat schrijven onderzoekers in het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-rapport, waarin de resultaten van twintig jaar onderzoek naar het welzijn en de gezondheid van jongeren in Nederland worden gepresenteerd.

Medio september werd het rapport tijdens het symposium Jong in de 21ste eeuw uitgereikt aan koningin Máxima. Meisjes rapporteren in 2021 niet alleen veel meer emotionele problemen dan vier jaar eerder, maar ook meer gedragsproblemen en hyperactiviteit/aandachtsproblemen. Ook onder jongens is de mentale gezondheid gedaald. Het cijfer dat zowel meisjes als jongens voor hun leven geven, is nog nooit zo laag geweest als in 2021: gemiddeld 7,1. Terwijl dit cijfer in eerdere jaren ruim 7,5, en in 2001 een 8 was. Toch staat de omvang van de daling in mentale gezondheid onder jongens in geen verhouding tot die onder meisjes. Volgens de onderzoekers onderstrepen deze resultaten het belang van de nieuwe kabinetsaanpak Mentale gezondheid: van ons allemaal, waarin specifieke aandacht uitgaat naar jongeren.

Bron: Trimbos-instituut