Overzicht

Genderparadox

Inzicht in genderverschillen helpt bij voorkomen suïcide

  • 17 februari 2023

Zelfmoord kan worden voorkomen, mede door aandacht te besteden aan gender in de preventie. Hoogleraar Danuta Wasserman, hoofd van het Zweedse nationale instituut voor suïcideonderzoek en -preventie, wijst op de genderparadox met betrekking tot suïcide. Kort gezegd: mannen plegen vaker zelfmoord, vrouwen hebben meer gedachten over zelfmoord.

Suïcide komt onder mannen meer dan dubbel zo vaak voor dan onder vrouwen. Tegelijkertijd is bij vrouwen vaker dan bij mannen sprake van zelfmoordgedachten en -pogingen. Deze genderparadox heeft wereldwijd verschillende gezichten. In sommige delen van de wereld is het aantal zelfmoorden onder vrouwen hoger dan onder mannen. Ook de manieren van suïcide verschillen aanmerkelijk tussen mannen en vrouwen. Opmerkelijk genoeg komt suïcide in christelijke culturen in verhouding drie keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Wasserman toont cijfers waaruit blijkt dat huiselijk geweld en sociaal-economische ongelijkheid in Latijns-Amerikaanse en Zuid-Aziatische landen een factor zijn voor vrouwen.

Bron: IAWMH