Overzicht

38 Procent is hermelding

Meldingen bij Veilig Thuis

  • 1 december 2022

In het eerste halfjaar van 2022 ontving Veilig Thuis 59.985 meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiervan was 38 procent een hermelding. Dat wil zeggen dat de melding ging over personen die al eerder bekend waren bij Veilig Thuis, maar waar de betrokkenheid van Veilig Thuis op dat moment al afgelopen was. Daarnaast gaf Veilig Thuis 66.155 adviezen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Bron: CBS