Overzicht

Verkorten wachttijden ggz

Regio’s versterken samenwerking

  • 24 maart 2023

Zeventien regio’s starten met het opzetten of voortzetten van een samenwerkingsverband tussen partners die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Dit gebeurt met een ‘versneller’, iemand die het samenwerkingsverband opzet en coördineert.

Het inzetten van een versneller is één van de actiepunten die de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz heeft geformuleerd. Regio’s die nu nog geen versneller hebben of een samenwerkingsverband willen voortzetten, kunnen hiervoor naar verwachting in april 2023 subsidie aanvragen.

Bron: ZonMw