Overzicht

STARr-training voor jongeren

Verbetering depressiepreventie

  • 24 maart 2023

Vroegtijdige signalering van depressie bij jongeren is erg belangrijk. Zo kunnen zij zo snel mogelijk de juiste begeleiding krijgen. Uit onderzoek naar de effectiviteit van depressiepreventie bij adolescenten blijkt dat de volgorde in het aanbieden van de verschillende elementen uit de STARr-training niet uitmaakt voor het effect van cognitieve gedragstherapie voor depressie. Dit opent de deur naar meer modulaire interventies.

De volgorde van modules kan worden afgestemd op de wensen en behoeften van de jongeren zelf, aldus onderzoeker Marieke van den Heuvel. Als buitenpromovendus deed zij onderzoek bij het Trimbos-instituut naar het verbeteren van de effectiviteit van depressiepreventie bij adolescenten. Hierbij lag de focus op cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie voor depressie bestaat vaak uit vaststaande protocollen. In het onderzoek van Van den Heuvel werd cognitieve gedragstherapie opgesplitst en werden vier trainingsmodules van ieder drie sessies ontwikkeld, namelijk probleemoplossing (Solve), cognitieve herstructurering (Think), gedragsactivatie (Act) en ontspanning (Relax). De vier modules samen worden de STARr-training genoemd. De modules werden in verschillende volgorden aangeboden aan groepjes middelbare scholieren met verhoogde depressieve klachten, waarbij ze worden aangemoedigd om veel te oefenen. Het onderzoek toont aan dat het niet uitmaakt in welke volgorde deze elementen worden aangeboden in geïndiceerde groepspreventie. De STARr-training werd aanvankelijk ontwikkeld voor het onderzoek, maar wordt nu volop in de praktijk gebruikt in onder meer buurtteams, ggz-instellingen en op scholen.

Bron: Trimbos-instituut

Er is veel bezorgdheid over het welzijn van studenten. Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar de mentale gezondheid en het alcohol-, tabak- en drugsgebruik van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Bekijk het dossier over mentale gezondheid en middelengebruik op www.trimbos.nl.