Nummer 2, June 1994

In dit nummer

Voorwoord
Beeldvorming p. 2
F.G. Zitman
Maatschappij
Sport goed voor gezondheid? pp. 6-7
Wim Heiko Houtsma
Opinie
De stelling p. 9
Marjanke Spanjer
Vereniging
Nieuws pp. 14-16
Redactie
Vereniging
Psychiater en RIAGG p. 19
Pieter van Megchelen