vacatures

Geneeskundig bestuurder, GGNet

Warnsveld, Gelderland

 

 

Geneeskundig bestuurder, GGNet. Warnsveld, Gelderland

Je speelveld
GGNet is voortdurend in ontwikkeling. Enerzijds omdat we onze eigen doelstellingen willen realiseren, anderzijds omdat we anticiperen op maatschappelijke tendensen. Met onze ambitie “een wereld te winnen” hebben we voor onszelf de lat hoog gelegd ten aanzien van het terugdringen van chroniciteit: 30% meer herstel en minder afhankelijkheid van zorg. Dit leidt tot een verbetering van levenskwaliteit.

De toenemende maatschappelijke aandacht voor de kwaliteit-prijsverhouding, het terugdringen van wachtlijsten, betere en lichtere vormen van zorg en de samenwerking hierin met andere keten- en netwerkpartners zijn een ander speerpunt. De veranderende samenleving vereist een nieuwe balans tussen collectieve waarden van het zorgsysteem zoals doelmatigheid, kosten/baten en efficiëntie, en individuele waarden zoals persoonsgerichte zorg, vertrouwen en ruimte. We zijn ervan overtuigd dat meer autonomie en regie bij de patiënt leidt tot herstel. In lijn hiermee stuurt GGNet op autonomie en verantwoordelijkheid op het vakgebied met daarbij behorende regelruimte en beslissingsruimte. Vanuit de huidige besturingsfilosofie die uitgaat van integraal management zijn we nog zoekende naar naar een optimaal samenspel tussen lijn en zorg.

Je profiel

 • Je hebt een wetenschappelijke zorginhoudelijke medische opleiding en bent actief (geweest) als behandelaar.
 • Je bezit meerdere jaren ervaring in een eindverantwoordelijke leidinggevende positie binnen een vergelijkbare organisatie.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met organisatieveranderingen, veranderprocessen en positioneringsvraagstukken en brengt dit vol enthousiasme.
 • Je hebt uitgebreide kennis van het werkveld van en het primaire proces in de GGZ.
 • Je hebt ervaring in het onderhandelen over zaken met een grote (financiële) impact.
 • Je bent een verbinder; empathisch, analytisch, charismatisch, sociaal en een netwerker.
 • Je bent een expert in het opbouwen en uitbreiden van contacten en netwerken.
 • Je bent een visionair, hebt lef en durft de lat voor kwaliteit hoog te leggen.
 • Je bent energiek, enthousiast en weet medewerkers mee te krijgen.

Je leiderschapsstijl kenmerkt zich door:

 • Sterke communicatieve vaardigheden; van motiveren en coachen tot corrigeren, conflicthantering en onderhandelen.
 • Overtuiging, optimisme en realisme in het presenteren van onze ambitie en positie.
 • Het stimuleren van bewustzijn en betrokkenheid, aansporen tot een kritische houding, creativiteit en tot beoordelingen vanuit meerdere perspectieven.
 • Betrokkenheid en interesse bij patiënten en medewerkers, mensen in staat stellen te groeien en te ontwikkelen.
 • Het delegeren van taken en mogelijkheden bieden aan anderen.
 • Organisatiesensitiviteit en gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheid en een grote vastberadenheid.

Je aandachtsgebieden
Het bestuur van GGNet bestaat uit een Geneeskundig bestuurder en een Bestuurder bedrijfsvoering, die tevens bestuursvoorzitter is. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het geheel, waarbij iedere bestuurder specifieke aandachtsgebieden heeft. Voor jou als Geneeskundig bestuurder zijn dit:

 • Het vanuit zorginhoudelijk perspectief versterken van de maatschappelijke impact en strategische positie van GGNet.
 • De integrale aansturing van GGNet bij het realiseren van onze zorginhoudelijke strategische doelen.
 • Het ontwikkelen en vaststellen van de strategische koers in nauw samenspel met het management en gremia in onze organisatie en de zorgstaf, medische staf, leerkringen, disciplinegebonden staven, management en de medezeggenschapsorganen (cliëntenraad, familieraad en ondernemingsraad).
 • Leidinggeven aan de zorgdirecteuren bij het organiseren en borgen van een kwalitatief hoogstaand zorgaanbod, optimale bedrijfsvoering en het inrichten van een moderne, efficiënte en gastvrije organisatie.
 • Het actief initiëren van nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Daarbij leg je verbindingen tussen maatschappelijke tendensen en wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.
 • Het – samen met de medebestuurder – vormgeven aan een gewenste organisatiecultuur waarin (gedeeld) eigenaarschap, resultaatgerichtheid, wendbaarheid, vertrouwen, samenwerken en werkplezier belangrijke thema’s zijn.
 • Het – samen met de medebestuurder – realiseren van een zorginkooppakket waarmee we onze ambities kunnen realiseren.
 • Het extern vertegenwoordigen van GGNet en het uitdragen van de gewenste profilering als excellente zorgaanbieder, als regionaal expertisecentrum voor psychiatrische behandelingen, als aantrekkelijke werkgever en als betrouwbare samenwerkingspartner.
 • Het inrichten van nieuwe zorgnetwerken in samenwerking met externe partners en het ontwikkelen van alternatieve vormen van zorg, onder meer met behulp van nieuwe technologie. Dit in het belang van beschikbaarheid en laagdrempelig bereikbare (gespecialiseerde) psychiatrische zorg.

Over GGNet

GGNet is de toonaangevende ggz-dienstverlener in Gelderland. In onze visie kan de geestelijke gezondheidszorg beter, door een sterke focus op herstel. We zijn op zoek naar een nieuwe Geneeskundig bestuurder die deze visie weet te vertalen naar concrete resultaten in de praktijk.

Met 2.100 collega’s en 200 vrijwilligers werken we aan het herstellen van verbindingen voor 18.000 mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen en hun naasten. Vanuit onze regio Gelderland-Oost behandelen we mensen met depressies, angst- en paniekklachten, trauma’s, persoonlijkheidsstoornissen, eetproblemen, bipolaire stoornissen en mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen.
Binnen GGNet behandelen we vanuit divisies Bas (generalistische GGZ), Ambulant, Behandeling & Verblijf en Specialismen. Daarnaast kennen we nog de clusters Bedrijfsvoering en Markt/ Mens & Organisatie.

« naar vacatureoverzicht

Locatie: Warnsveld, Gelderland
Voltijd/deeltijd: Full-time (40 uur)
Reageer:

Voor meer informatie over de vacature of onze organisatie kun je contact opnemen met Freek Muller of Lisanne Soffner op 020-6470201. Solliciteren kan door je cv en motivatie uiterlijk te sturen naar Holtrop Ravesloot via reacties@holtropravesloot.nl.


Meer over deze vacature: https://werkenbijggnet.nl/bestuurder
LinkedIn groep: De Psychiater