vacatures

Psychiater, BuurtzorgT

Diverse locaties in Nederland

 

 

Psychiater, BuurtzorgT. Diverse locaties in Nederland

Beweging 
Wil je ruimte en tijd om je behandelingen, samen met je patiënt en team, vorm te geven? Wil je behandelen op basis van je eigen professionele deskundigheid? Wil je maatwerk bieden? Wil je eraan bijdragen dat de zorg terecht komt bij degenen die het echt nodig hebben? Wil je bijdragen aan het vormgeven van de nieuwe ggz? Sluit je dan aan bij BuurtzorgT en help de geestelijke gezondheidszorg weer in beweging te brengen.

Aarzel niet langer en kom eens praten om zelf te ontdekken hoe het anders kan. Nico Moleman (06 4620 1955), psychiater en bestuurder van BuurtzorgT staat je graag te woord.

www.buurtzorgt.nl
n.moleman@buurtzorgt.nl

Werkwijze
BuurtzorgT behandelt mensen met complexe psychiatrische problemen, in de wijk, samen met de huisarts en het netwerk. Gericht op herstel. We werken met zelfsturende teams met altijd een psychiater. We voorkomen opnames en we helpen het natuurlijke netwerk te herstellen.

Opvattingen

  • goede zorg gaat boven goede administratie.
  • zorginstellingen moeten geen fabrieken worden met gehaaste arbeiders aan een te snel lopende band.
  • psychiatrie is een vak van geduld, van rust, en vertrouwen in onze cliënt, collega's en de organisatie waarin we werken.
  • het is makkelijk om het eenvoudige complex te maken, maar moeilijk om complexiteit te vereenvoudigen.
  • vertrouwen en eenvoud geeft verbondenheid en goede en betaalbare zorg terwijl controle en complexiteit leiden tot vervreemding en minder goede, dure zorg.

Nieuwjaarswens
We wensen alle psychiaters een gezond en rustig 2019. Met voldoende tijd voor de patiënten die bij je in zorg zijn, met tijd voor je collega’s en tijd voor jezelf. We hebben een geweldig mooi vak en we kunnen het verschil maken voor de mensen die bij ons in behandeling zijn. Laten we daar trots op zijn en laten we daarvoor de tijd en ruimte nemen die we nodig hebben zodat we waardig ons vak kunnen uitoefenen.


Over ons

BuurtzorgT verleent zorg voor cliënten met (zware) psychiatrische problemen die thuis behandeld en ondersteund willen of moeten worden. We versterken de zelfredzaamheid van cliënten met vaak complexe psychiatrische problemen om zo deelname aan het maatschappelijk leven mogelijk te maken, opnames te voorkomen en vooral hoop te hervinden.

Buurtgericht en in de omgeving van de cliënt
De zorg is buurtgericht georganiseerd, in en rond het dagelijks leven van cliënten. Bij BuurtzorgT sluiten we aan op de vraag van de cliënt, elke behandeling is maatwerk. We helpen de cliënt, zijn of haar dierbaren, de huisarts en andere belangrijke betrokkenen om blijvende oplossingen te vinden voor vaak lastige problemen.

Kleine autonome teams
BuurtzorgT is nabij en direct bereikbaar, laagdrempelig en biedt continuïteit van behandeling en behandelaar. Om dit te bereiken zijn we georganiseerd in kleine professionele autonome teams zonder tussenkomst van planners en managers. We maken gebruik van ervaringsdeskundigheid, steungroepen, het netwerk in de buurt en sociale media om cliënten na de behandeling hun eigen oplossingen en kracht te laten gebruiken. We waken voor overbehandeling en medicalisering.

We praten met de cliënt, niet over de cliënt
De huisarts blijft intensief betrokken bij de zorg voor u. Zijn of haar kennis en ervaring met de zorg voor cliënten met psychiatrische problemen neemt daardoor toe. Samenwerking, consultaties en behandelingen zijn geen eenrichtingsgesprekken, maar bestaan uit dialogen op basis van wederzijds ervaren respect, openheid en gelijkwaardigheid. Overleg vindt nooit zonder de cliënt plaats. De cliënt is het uitgangspunt en alles wat besproken en vastgelegd wordt is zijn of haar eigendom.

Een fijne werkplek
BuurtzorgT wil zo betekenis hebben in het leven van haar cliënten. Tegelijk willen we een plek zijn waar met plezier en inzet word gewerkt. Ook wil de organisatie een gezonde bedrijfsvoering realiseren om haar missie bestaansrecht en continuïteit te geven. BuurtzorgT gaat verantwoord en integer om met geld en middelen. We voelen daarin een verantwoordelijkheid voor de samenleving en de ontwikkeling van de zorg.

« naar vacatureoverzicht

Locatie: Diverse locaties in Nederland
Reageer:

Meer informatie: Nico Moleman (psychiater en bestuurder) 06 4620 1955 of per mail n.moleman@buurtzorgt.nl.


Meer over deze vacature: https://www.buurtzorgt.nl/
LinkedIn groep: De Psychiater