vacatures

Psychiater, NIFP

Utrecht

 

 

Psychiater, NIFP. Utrecht

Psychiatrische werkzaamheden bestaan uit het behandelen van gedetineerden, het geven van advies aan de officier van justitie of rechter-commissaris over de verdachte bij de voorgeleiding of het opstellen van rapportages voor de rechtbank in strafzaken. Als psychiater bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie doe jij maatschappelijk relevant werk dat soms – bijvoorbeeld in het geval van mediagevoelige zaken – onder een vergrootglas ligt. 

Wie jij ook behandelt, jouw doel is keer op keer om die persoon weer veilig terug te laten keren in de maatschappij. Het moment waarop jij voor het eerst met je patiënt in aanraking komt verschilt. Soms wordt jouw expertise al gevraagd bij de voorgeleiding. Jij bepaalt of deze persoon in een huis van bewaring geplaatst kan worden of dat een opname in het penitentiair psychiatrisch centrum of een andere instelling met extra zorg gewenst is. Als psychiater zorg je ervoor dat de diagnose, indicatiestelling en risico-inschatting beantwoorden aan de normen van de beroepsgroep. Ook stel je zorg- en behandelplannen op volgens deze normen, en je zorgt ervoor dat ze uitvoerbaar zijn.

Je hebt een regierol in het effectief coördineren van de benodigde zorg. Dit stem je af met andere disciplines en zorgverleners, zo nodig vanuit een gemeenschappelijk behandelplan. Doorverwijzing, toegeleiding en overdracht naar zorg elders zet je op tijd in gang. Ook zorg je voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk in de (regionale) keten, samenwerkingsverbanden en voorzieningen. En je stelt zorgvuldig (pro-justitia)rapportages op en weet deze adequaat te verantwoorden richting de rechtbank. Heb je nog niet de vereiste papieren om pro-justitiarapportages op te maken? Dan bieden wij jou de kans om op onze kosten en onder werktijd de opleiding te volgen.

Functie eisen:

  • Je hebt wo-niveau en staat als arts ingeschreven in het specialistenregister, met psychiatrie als specialisme.
  • Je hebt affiniteit met werken in een forensische setting.
  • Je hebt interesse in forensische psychiatrie en state-of-the-artbehandelmethoden, meervoudige complexe problematiek, psychofarmaca, juridische aspecten van vrijheidsbeneming en risicotaxatie.
  • Je kunt goed omgaan met de doelgroep.
  • Je eigen deskundigheid, vaardigheden en beroepshouding voldoen aan de standaarden van de beroepsgroep.
  • Je bent integer, flexibel en beschikt over inlevingsvermogen.
  • Je bent sterk in analyseren, oordeelsvorming en kunt goed samenwerken.
  • Je hebt overtuigingskracht en bent in staat jezelf te ontwikkelen.

Over ons

 

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is een landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het NIFP verricht objectief forensisch gedragskundig onderzoek. Dat doen we onder andere voor het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. Jij behandelt, als een van onze psychiaters, mensen in detentie en/of in vreemdelingenbewaring. Zo draag je bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen.

« naar vacatureoverzicht

Locatie: Utrecht
Reageer:

Neem contact op met de NIFP locatie in uw regio. Kijk voor adressen en telefoonnummers op www.nifp.nl.


Meer over deze vacature: https://www.nifp.nl/
LinkedIn groep: De Psychiater