vacatures

Redactieleden: 2 psychiaters en 1 aios, De Psychiater

 

 

Redactieleden: 2 psychiaters en 1 aios, De Psychiater.

Bent u een enthousiaste psychiater of aios met een brede interesse in de ontwikkelingen in de ggz (vakinhoudelijk en beleidsmatig)? Heeft u een goed gevoel voor wat er leeft onder vakgenoten, een constructief-kritische houding, veel plezier in uw werk en een groot netwerk? Volgt u de berichtgeving over de psychiatrie in vakbladen, publieke en sociale media van nabij? Heeft u redactionele ervaring en/of inspirerende ideeën voor De Psychiater?

Dan zien we uw sollicitatie graag tegemoet.

De taken van redactieleden zijn:

  • 8 keer per jaar vergaderen over de inhoud van komende nummers van De Psychiater (overleg vindt plaats in Utrecht of telefonisch);
  • onderwerpen aandragen en relevante ontwikkelingen signaleren;
  • vragen en discussiepunten aanreiken voor interviews (en eventueel zelf interviewen);
  • artikelen beoordelen.

Redactieleden zijn lid van de NVvP en worden benoemd door het verenigingsbestuur, voor een termijn van drie jaar. Bij de samenstelling van de redactieraad wordt gestreefd naar een representatieve afspiegeling van de beroepsgroep. Op dit moment is er voldoende vertegenwoordiging vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie. Deelname is onbezoldigd, reiskosten worden vergoed.

Uw motivatie en cv kunt u tot en met 15 oktober mailen naar hoofdredacteur prof. dr. Robert Vermeiren via redactie@depsychiater.nl o.v.v. ‘vacature redactielid’. Ook uw vragen over deze vacature kunt u stellen via dit mailadres, een van de redactieleden neemt dan contact met u op.


« naar vacatureoverzicht

Reageer vóór: 15 oktober 2020
Reageer:

Uw motivatie en cv kunt u mailen naar hoofdredacteur prof. dr. Robert Vermeiren via redactie@depsychiater.nl o.v.v. ‘vacature redactielid’.


LinkedIn groep: De Psychiater