Redactie

De redactieraad wordt gevormd door zes psychiaters/NVvP-leden, onder wie een NVvP-(bestuurs)lid in de functie van hoofdredacteur, en een afgevaardigde van het NVvP-bureau.

Hoofdredacteur: Prof. dr. Robert Vermeiren, hoogleraar Kinder- en jeugdpsychiatrie en directeur patiëntenzorg Curium-LUMC, Leiden, en hoogleraar Forensische Kinder- en Jeugdpsychiatrie VUmc, Amsterdam.

Redactieleden:

  • Rik Groenhuijzen, kinder- en jeugdpsychiater Accare, Deventer
  • Kees Kooiman, psychiater/psychoanalytisch psychotherapeut De Viersprong, Rotterdam/Halsteren
  • Marcel Monden, psychiater GGZ Noord-Holland-Noord, Schagen
  • Marja van ’t Spijker, kinder- en jeugdpsychiater Kenter jeugdhulp, Haarlem
  • Cecile van der Weiden, aios Psychiatrie, AMC Amsterdam
  • Hilke Verdijk, beleidsmedewerker communicatie NVvP, Utrecht