Redactie

De redactieraad wordt gevormd door zeven psychiaters/NVvP-leden, onder wie een NVvP-(bestuurs)lid in de functie van hoofdredacteur, en een afgevaardigde van het NVvP-bureau.

Hoofdredacteur: prof. dr. Robert Vermeiren, hoogleraar Kinder- en jeugdpsychiatrie en directeur patiëntenzorg Curium-LUMC in Leiden en hoofd onderzoek bij Lucertis - de Jutters, Parnassia Groep.

Redactieleden:

  • Marja van ’t Spijker, kinder- en jeugdpsychiater Kenter jeugdhulp, Haarlem
  • Wil Buis, psychiater Buis Psychiatrisch Advies, Den Bosch
  • Suzan Vogel, aios Psychiatrie Parnassia Groep, Den Haag
  • Hilke Verdijk, beleidsmedewerker communicatie NVvP, Utrecht