Redactie

De redactieraad wordt gevormd door zes psychiaters/NVvP-leden, onder wie een NVvP-(bestuurs)lid in de functie van hoofdredacteur, en een afgevaardigde van het NVvP-bureau.

Hoofdredacteur: Piet Verhagen, psychiater, GGz Centraal Harderwijk.

Redactieleden:

  • Rik Groenhuijzen, kinder- en jeugdpsychiater Accare, Deventer
  • Kees Kooiman, psychiater Rivierduinen, GGZ-Haagstreek/Zoetermeer
  • Marcel Monden, psychiater GGZ Noord-Holland-Noord, Schagen
  • Marja van ’t Spijker, kinder- en jeugdpsychiater Kenter jeugdhulp, Haarlem
  • Sonja Rutten, aios Psychiatrie VUmc, Amsterdam
  • Hilke Verdijk, beleidsmedewerker communicatie NVvP, Utrecht