Overzicht

Brandbrief: vier jaar stagnatie in de jeugdzorg

  • 12 mei 2023

In april hebben vertegenwoordigers van patiënten, professionals en aanbieders in de jeugdhulp en jeugdbescherming een brandbrief aan Kamerleden gestuurd. Zij geven daarin opnieuw aan dat ze last hebben van het slecht functionerende stelsel: te lange wachtlijsten, gebrek aan passend zorgaanbod, te hoge werkdruk, veel administratie en financiële problemen en versnippering van inkoop voor aanbieders. Problemen waar al jaren over wordt gesproken, maar waar een effectieve aanpak al vier jaar lang stagneert. De NVvP-afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie ondertekende de brandbrief.