Overzicht

Brief naar Inspectie over hoog complexe ggz-zorg

  • 17 februari 2023

In 2022 hebben meerdere ggz-aanbieders het klinisch aanbod van hoogcomplexe zorg afgeslankt of afgestoten. Daarmee verdween ongeveer een derde van de behandelplekken. Voor veel patiënten moest vervangende zorg gevonden worden. De Nederlandse Zorgautoriteit deed onderzoek en concludeerde dat iedereen een ander zorgaanbod had gekregen en dus dat aan de zorgplicht is voldaan. De NVvP maakt zich zorgen over de afname van het aanbod voor specialistische ggz en krijgt signalen dat de geboden alternatieve zorg niet altijd passend of van voldoende kwaliteit is. In een brief vraagt de NVvP aan de Inspectie of er aanleiding is om te onderzoeken of de aard, omvang en kwaliteit van de elders geboden zorg wel aansluit op de zorgbehoefte van deze groep patiënten.

U leest meer hierover op www.nvvp.net/nieuws.