Overzicht

Factsheet over ouderschap bij psychische en/of verslavingsproblematiek

  • 17 februari 2023

De werkgroep Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van de NVvP heeft een factsheet opgesteld over de invloed van psychische en/of verslavingsproblematiek op het ouderschap en de risico’s van tekortschietend ouderschap op (de ontwikkeling van) kinderen. Continue aandacht voor de Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV) is van groot belang; de situatie herkennen, weten welke vragen men kan stellen en deze ook daadwerkelijk stellen. Want alleen dan kunnen kinderen en hun ouders goed advies en passende ondersteuning krijgen.

De nieuwe factsheet is te vinden op www.nvvp.net/nieuws.