Overzicht

Herziene richtlijn persoonlijkheidsstoornissen online beschikbaar

  • 28 oktober 2022

 Een werkgroep onder leiding van psychiater Ellen Willemsen heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het updaten van de richtlijn persoonlijkheidsstoornissen. De definitieve autorisatie van de richtlijn liet even op zich wachten, maar is inmiddels ook verkregen. Er staan diverse nieuwe aanbevelingen in, waaronder voor diagnostiek en behandeling van ouderen en voor vroegdetectie van persoonlijkheidsstoornissen bij jeugdigen. De richtlijn is beschikbaar op www.richtlijnendatabase.nl. Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de NVvP.