Overzicht

Nieuwe website voor lerende netwerken in ggz

  • 1 december 2022

In de ggz zijn verschillende formele en informele lerende netwerken actief waarin professionals, ervaringsdeskundigen en naasten samen ervaringen en inzichten met elkaar delen die leiden tot verbetering van kwaliteit van zorg. Lerende netwerken passen bij de ambitie van ‘een lerende ggz’ zoals nagestreefd door veldpartijen, politiek en overheid. Met het GGZ Netwerken programma biedt Akwa GGZ projectmatige, financiële en communicatieve ondersteuning aan lerende netwerken. De NVvP is een van de alliantiepartijen van Akwa GGZ.

De nieuwe website www.ggznetwerken.nl geeft de netwerken weer die vanuit het programma ondersteund worden.