Overzicht

NVvP Ledenraad gekozen

  • 13 juni 2024

In mei jl. kozen de leden van de NVvP een nieuwe Ledenraad. Dit verenigingsorgaan heeft als belangrijkste taak om het strategisch beleid en de financiële kaders vast te stellen en op basis daarvan toezicht uit te oefenen op het verenigingsbestuur. Een akkoord van de Ledenraad is bijvoorbeeld nodig waar het gaat om het vaststellen van het beloningsbeleid, de jaarrekening en de profielschetsen voor bestuursleden. Twintig gekozen leden vormen de Ledenraad en zij vertegenwoordigen gezamenlijk de leden van de NVvP.

Benieuwd wie er de komende 3 jaar in de ledenraad plaatsneemt? Kijk op www.nvvp.net (onder: over NVvP).