Overzicht

Onderzoek borging 24x7 psychiatrische zorg

  • 1 december 2022

Een grotere en complexere zorgvraag in combinatie met een krappe arbeidsmarkt stelt ook de ggz voor de uitdaging om de kwaliteit en continuïteit van 24x7 zorg te blijven garanderen. Op zoek naar handvatten voor de borging van deze zorg, brachten de NVvP en de Nederlandse ggz alle knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen rond de regionale invulling van diensten door (met name) psychiaters in beeld. Een belangrijke uitkomst is dat de gewenste toekomst niet bereikt wordt met één enkelvoudige interventie of de inzet van één betrokken partij. Het is van belang om zowel in landelijk beleid, maar vooral ook in regionale samenwerkingsafspraken oog te kunnen houden voor de eigen specifieke regionale uitgangssituatie en hierop aanvullende mogelijkheden. Daarom zijn de opgehaalde oplossingsrichtingen gerubriceerd in een aantal bouwstenen die in onderlinge samenhang gezien moeten worden. Dat geeft handvatten om te onderzoeken wat in een specifieke situatie als eerste opgepakt moet worden. Ingrid Willems, NVvP-bestuurder: “De daadwerkelijke implementatie van alle aanbevelingen wordt nu de grote uitdaging. Dat lukt alleen wanneer we als individuele psychiaters, als branche- en beroepsverenigingen, als regionale zorgorganisaties en werkgevers en als overheid de schouders eronder zetten.”

In november organiseerde de NVvP over het onderzoek een informatief webinar; op korte termijn volgt een concrete handreiking om mee aan de slag te gaan. Zie ook www.nvvp.net.