Overzicht

Personalia

  • 4 oktober 2022
Beeld: Geert Snoeijer

Ariëtte van Reekum is sinds 1 augustus voorzitter van het bestuur van Akwa GGZ. Zij volgt Cathy van Beek op, die vanaf de oprichting van Akwa GGZ in 2018 deze functie vervulde. Van Reekum was tot 2021 zes jaar bestuurslid van de NVvP.


Prof. dr. Judith Rosmalen, hoogleraar Psychosomatiek aan het UMC Groningen, heeft de senior J.J. Groenprijs 2022 ontvangen voor haar baanbrekende onderzoek naar de invloed van psychosociale factoren op het beloop van chronische lichamelijke ziekten.