156

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 156

156

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 156

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Promotie 

Haan, Sanneke de (nummer: 3, mei 2016)
Een van de interessante en ingewikkelde kanten van de psychiatrische praktijk is de mix van ongelijksoortige aspecten die van invloed zouden kunnen zijn op de problemen van de patiënt; zoals relationele conflicten, genetische invloeden, trauma’s, neu
Jong, Hein de (nummer: 2, mrt 2016)
Gysbert Japix (1603-1666) wordt wel de Friese Vondel genoemd. Hij debuteerde in 1640 met Friesche Tjerne en vestigde daarmee zijn naam. Eeuwenlang bleef Gysbert Japix de enige Friese dichter van naam. Het bijzondere van het gedicht is dat de identite
Gevonden, Martin (nummer: 8, dec 2015)
Minderheidsgroepen hebben een sterk verhoogde kans op schizofrenie. De social defeat-hypothese van prof. dr. Jean-Paul Selten biedt een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel. De hypothese stelt dat de negatieve ervaring van sociale uitsluiting e
Somers , Metten (nummer: 7, nov 2015)
In dit proefschrift werden verschillende aspecten van de relatie tussen handvoorkeur en taallateralisatie onderzocht. Dit onderwerp is relevant voor de psychiatrie omdat linkshandigheid en verminderde taaldominantie (bilaterale lateralisatie) zowel m
Redactie (nummer: 6, sep 2015)
De ziekte van Parkinson is meer dan een bewegingsstoornis. Patiënten kunnen ook te maken krijgen met angstklachten, depressie en impulscontrolestoornissen. In dit proefschrift werd de neurobiologische achtergrond van deze symptomen onderzocht met beh
Redactie (nummer: 5, jul 2015)
Psychiatrische patiënten krijgen naast een vorm van therapeutische behandeling vaak medicijnen zoals antipsychotica en antidepressiva. Daarnaast hebben psychiatrische patiënten soms lichamelijke aandoeningen waarvoor ze behandeld moeten worden. De co
Redactie (nummer: 3, apr 2015)
Hoewel ongeveer 25 procent van de patiënten binnen de verslavingszorg aan een posttraumatische stressstoornis lijdt, wordt dit dikwijls niet gesignaleerd. Actieve screening verhoogt de trefkans aanzienlijk. In dit proefschrift is een screener voor PT
Redactie (nummer: 2, mrt 2015)
Obsessief-compulsieve stoornis (OCD) en schizofrenie komen veel vaker samen voor dan verwacht zou worden op basis van toeval. Het is echter nog onvoldoende duidelijk hoe beide fenotypes samenhangen en op elkaar inwerken en wat de gevolgen daarvan zij
Megchelen, Pieter van (nummer: 4, sep 1994)
Het is zinvol en nodig dat de psycho-analyse haar klinische invalshoek van onderzoek met één patiënt of kleine aantallen patiënten aanvult met meer systematische research.' Dit stelt mevrouw A. van Waning in haar proefschrift 'Geen woorden maar daden
Bolt, Adri (nummer: 10, nov 1999)
Ambulantisering van de GGZ is een oud thema dat mede dankzij de recente fusiegolf nog steeds actueel is. Dr. W.J.M. van Hezewijk stelde onlangs naar aanleiding van zijn promotie dat samenwerking tussen APZ en Riagg ambulantisering in de hand kan werk
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 volgende »