156

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 156

156

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 156

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Promotie 

Redactie (nummer: 2, mrt 2014)
Kinder- en jeugdpsychiater Rianne Klaassen deed onderzoek naar het nut van screening op psychotische symptomen en naar de rol van de negatieve en depressieve symptomen bij het ontwikkelen van een psychose. Screening op positieve symptomen lijkt zinvo
Redactie (nummer: 2, mrt 2014)
Bipolaire stoornissen (BD) gaan hand in hand met alcohol- en drugsmisbruik en/of verslaving. Bij ongeveer 50 procent van de patiënten met een BD is er gedurende het leven sprake van deze comorbiditeit. Ook wordt een BD bij patiënten met een verslavin
Redactie (nummer: 3, mrt 2014)
De gevolgen van de blootstelling aan oorlog, terreur en gedwongen migratie bij asielzoekers en vluchtelingen kunnen niet begrepen worden los van de context waarin deze blootstelling heeft plaatsgevonden. Deze gevolgen zijn niet enkel psychologisch, m
Redactie (nummer: 3, mrt 2014)
De studies uit het proefschrift hadden als doel om de kennis van de mogelijke biologische factoren en het psychopathologisch mechanisme (inbegrepen de werking van de HPA-as, one-carbon en -vetzuurmetabolisme), alsook gen-omgevingsinteracties voor het
Redactie (nummer: 4, mei 2014)
Ongeveer 3 procent van alle mensen maakt gedurende het leven een psychose door. Bij 0,5 tot 1 procent van alle mensen is een psychose een symptoom van schizofrenie. Schizofrenie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van genetische kwet
Redactie (nummer: 4, mei 2014)
Het onderzoek in dit proefschrift is voortgekomen uit de klinische praktijk en heeft als doel de kennis over het vóórkomen, de klinische presentatie en de gevolgen van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij ouderen te vergr
Redactie (nummer: 5, jul 2014)
Bij patiënten met schizofrenie komt comorbiditeit met cannabismisbruik of -afhankelijkheid zeer frequent voor en deze comorbiditeit is geassocieerd met een slechtere prognose. Machielsen keek naar het effect van cannabis op symptomen en regionale her
Redactie (nummer: 5, jul 2014)
Patients in the driver’s seat: a role for e-mental health? is het resultaat van een explorerend onderzoek naar de ontwikkeling en het gebruik van e-mental health bij mensen met een psychotische aandoening. Het proefschrift is geschreven in de context
Redactie (nummer: 7, okt 2014)
Empathie voor het verdriet van anderen kan ervoor zorgen dat agressief en antisociaal gedrag bij kinderen afneemt. Meevoelen met anderen kan er ook toe leiden dat kinderen prosociaal gedrag vertonen zoals helpen of troosten. In dit onderzoek is gekek
Redactie (nummer: 7, okt 2014)
Ritalin verbetert niet alleen de concentratie, het heeft ook effect op het motivatiesysteem in de hersenen, wat niet vanzelfsprekend tot verbeteringen leidt. Dat wordt aangetoond in dit onderzoek naar de eff ecten van Ritalin op leren van beloning en
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 volgende »