156

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 156

156

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 156

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Promotie 

Edwards Van Muijen, Anja (nummer: 4, apr 1998)
Promotie R.J. Verkes Serotonine en recidiverend suïcidaal gedrag Bij mensen die een suïcidepoging hebben gedaan blijken zowel tijdelijke (state) als permanente (trait) relaties van recidieven met de serotonerge functie te bestaan. Paroxetine helpt bi
Edwards Van Muijen, Anja (nummer: 3, mrt 1998)
Het afgelopen jaar verschenen twee proefschriften over TBS. Peter van Panhuis onderzocht het toegenomen aantal psychotische patiënten in de TBS-populatie. Het effect van de behandeling van persoonlijkheidsgestoorde TBS-patiënten werd door Peter Greev
Becker, Sander (nummer: 2, feb 1998)
Op het niveau van de individuele mens hebben risicofactoren voor suïcide meer invloed naarmate ze minder vaak voorkomen. 'Concurretende' doodsoorzaken kunnen bovendien het zicht op suicide vertroebelen. Om met die twee invloeden rekening te kunnen ho
Becker, Sander (nummer: 2, feb 1998)
Dr. A. Nugter onderzocht de invloed van enkele gezinsfactoren op het beloop van schizofrenie en daaraan verwante stoornissen. Daarnaast bestudeerde ze hoe die factoren werden heinvloed door een gedragsmatige gezinsinterventie. De uitkomsten waren and
Haan, Sanneke de (nummer: 3, mei 2016)
Een van de interessante en ingewikkelde kanten van de psychiatrische praktijk is de mix van ongelijksoortige aspecten die van invloed zouden kunnen zijn op de problemen van de patiënt; zoals relationele conflicten, genetische invloeden, trauma’s, neu
Heide, Jackie June ter (nummer: 2, mrt 2016)
Traumagerichte behandeling, waaronder eye movement desensitisation and reprocessing therapy (EMDR), wordt aanbevolen als behandeling van eerste keus voor volwassen patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bij vluchtelingen met PTSS w
Jong, Hein de (nummer: 2, mrt 2016)
Gysbert Japix (1603-1666) wordt wel de Friese Vondel genoemd. Hij debuteerde in 1640 met Friesche Tjerne en vestigde daarmee zijn naam. Eeuwenlang bleef Gysbert Japix de enige Friese dichter van naam. Het bijzondere van het gedicht is dat de identite
Bolt, Timo (nummer: 8, dec 2015)
Aan het begin van de jaren 1990 deed een nieuw begrip zijn intrede: evidence-based medicine (EBM). Na een opmerkelijk korte tijd was EBM niet meer weg te denken uit de geneeskunde. Bovendien bekeerden ook allerlei niet-medische disciplines in de gezo
Gevonden, Martin (nummer: 8, dec 2015)
Minderheidsgroepen hebben een sterk verhoogde kans op schizofrenie. De social defeat-hypothese van prof. dr. Jean-Paul Selten biedt een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel. De hypothese stelt dat de negatieve ervaring van sociale uitsluiting e
Somers , Metten (nummer: 7, nov 2015)
In dit proefschrift werden verschillende aspecten van de relatie tussen handvoorkeur en taallateralisatie onderzocht. Dit onderwerp is relevant voor de psychiatrie omdat linkshandigheid en verminderde taaldominantie (bilaterale lateralisatie) zowel m
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 volgende »