54

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 54

54

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 54

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Richtlijn 

Veld, Diana de (nummer: 5, jun 2012)
In 2010 pleegden 1.600 Nederlanders zelfmoord – ‘goed’ voor 28 procent van de niet-natuurlijke sterfgevallen in dat jaar, en overeenkomend met ongeveer tien op de 100.000 Nederlanders. Dat zijn er weliswaar veel minder dan begin jaren tachtig, toen j
Hövels, Jorn (nummer: 2, feb 2013)
De nieuwe richtlijn pro Justitia helpt rapporteurs om in strafrechtzaken gefundeerd een gedragskundige rapportage van de betrokkene op te stellen. Psychiater Peter van Panhuis, redacteur van de richtlijn: ‘Rapporteurs moeten niet gaan roepen wat de r
Meester, Maarten (nummer: 8, okt 2010)
‘Petje af voor hoe de ggz-instellingen de multidisciplinaire richtlijnen hebben vertaald in zorgprogramma’s.’ Dat zegt Rob Smeets, voorzitter van de stuurgroep die de richtlijnen heeft ontwikkeld, psychiater en waarnemend geneesheer-directeur van GGZ
Querido, Naomi (nummer: 8, dec 2015)
Binnen en buiten de psychiatrie bestaan veel misverstanden over de aard en omvang van psychiatrische diagnostiek. De net verschenen herziene richtlijn Psychiatrische diagnostiek geeft ondubbelzinnig antwoord op veel van die knelpunten. De Psychiater
Querido, Naomi (nummer: 3, mrt 2008)
De Nederlandse psychiatrie is een richtlijn rijker. Sinds half februari ligt er een standaard voor het psychiatrisch consult. Daarmee hoopt de NVvP een eind te maken aan de al jarenlange discussies over de kwaliteiten effectiviteit van consultatieve
Vogel, Jaap (nummer: 5, mei 1995)
In 1988 is het Nederlands Huisartsen Genootschap begonnen met het ontwikkelen van een standaardenbeleid. Het idee was dat structurering en standaardisatie bijdragen aan het opheffen van te veel vrijblijvendheid in de uitoefening van het vak. Bovendie
Megchelen, Pieter van (nummer: 9, okt 1995)
Het is onontkoombaar dat psychiaters zich met richtlijnen bezighouden, maar het zal niet eenvoudig zijn om een richtlijn landelijk in te voeren. Dat is in het kort de paradox waarvoor de Commissie Kwaliteitszorg van de NVvP zich gesteld ziet. Er word
Dooper, Marten (nummer: 1, jan 1999)
Vorige maand presenteerde de NVvP officieel haar richtlijnen voor farmacotherapeutisch handelen. Dit betekende voor de richtlijncommissies de afronding van een zes jaar durend proces. Het is tevens de opmaat voor het vaststellen van de volgende reeks
Starremans, Sigrid (nummer: 9, okt 2002)
Onlangs rolde de lang verwachte Richtlijn psychiatrische rapportage van de drukpers. Prof. dr. G.F. Koerselman is een van de richtlijncommissieleden. ‘Weerstand tegen het opstellen van de richtlijn is er nauwelijks geweest. Er was immers niet veel be
Starremans, Sigrid (nummer: 5, mei 2002)
De Stuurgroep multidisciplinaire richtlijnontwikkeling is sinds 1999 in de GGZ actief. Het bundelen van kennis over de effectiviteit van behandelingen en het bewerkstelligen van een afgestemd zorgaanbod in alle disciplines zijn de belangrijkste doele
Pagina: 1 2 3 4 5 6 volgende »