54

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 54

54

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 54

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Richtlijn 

Meester, Maarten (nummer: 8, okt 2010)
‘Petje af voor hoe de ggz-instellingen de multidisciplinaire richtlijnen hebben vertaald in zorgprogramma’s.’ Dat zegt Rob Smeets, voorzitter van de stuurgroep die de richtlijnen heeft ontwikkeld, psychiater en waarnemend geneesheer-directeur van GGZ
Hövels, Jorn (nummer: 2, feb 2013)
De nieuwe richtlijn pro Justitia helpt rapporteurs om in strafrechtzaken gefundeerd een gedragskundige rapportage van de betrokkene op te stellen. Psychiater Peter van Panhuis, redacteur van de richtlijn: ‘Rapporteurs moeten niet gaan roepen wat de r
Werkgroep Richtlijn ADHD bij volwassenen (nummer: 7, nov 2015)
In opdracht van de NVvP heeft de richtlijnwerkgroep ADHD bij volwassenen een monodisciplinaire richtlijn ontwikkeld over diagnostiek en medicamenteuze behandeling van ADHD bij volwassenen (fase 1). Een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen. Vo
Querido, Naomi (nummer: 8, dec 2015)
Binnen en buiten de psychiatrie bestaan veel misverstanden over de aard en omvang van psychiatrische diagnostiek. De net verschenen herziene richtlijn Psychiatrische diagnostiek geeft ondubbelzinnig antwoord op veel van die knelpunten. De Psychiater
Lambalgen, Bente-Helene van (nummer: 1, apr 1994)
Half april verscheen de voor gebruik in de algemene klinische praktijk, onderwijs en hulpverlening bedoelde, uitgebreide versie van De ICD-10 classificatie van psychische stoornissen en gedragsstoornissen, met als ondertitel 'Klinische beschrijvingen
Engelberts, Connie (nummer: 7, dec 1994)
Wat kan je van een psychiater verwachten, wat is dat voor een soort specialist? In de profielschets psychiater, een rapport dat is geschreven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, geeft een taakgroep onder voorzitterschap van pr
Jonghe, Frans de (nummer: 11, dec 2000)
Het komt geregeld voor dat een psychiater voor de tuchtrechter moet verschijnen, omdat hij buiten zijn boekje is gegaan of zou zijn gegaan bij het schrijven van een rapport ten behoeve van een arbeidsongeschiktheidsprocedure. Een psychiater mag in zi
Knapen, Patrick (nummer: 4, mei 2006)
Het is zover: na twee jaar ijveren is het voortaan weer mogelijk langerdurende psychotherapie te bieden aan diegenen voor wie dit geïndiceerd is, doordat de AWBZ-aanspraken inzake psychotherapie door het ministerie van VWS zullen worden verruimd. Inh
Wijck, Frank van (nummer: 10, dec 2007)
Als zich een ramp heeft voltrokken, willen hulpverleners zich nuttig maken voor de betrokkenen. Een richtlijn die zojuist over deze materie is verschenen, maakt duidelijk dat enige bescheidenheid hen hierbij siert. Toch kunnen ze uitstekend politie,
Starremans, Sigrid (nummer: 4, apr 2003)
Een makkelijke opdracht was het niet, maar nu is het dan toch voor elkaar. De NVvP presenteert binnenkort in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO de Richtlijn psychiatrisch onderzoek bij volwassenen. Dr. A.U. Beekman:
Pagina: 1 2 3 4 5 6 volgende »