54

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 54

54

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 54

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Richtlijn 

Querido, Naomi (nummer: 3, mrt 2013)
Deze maand verschijnt de eerste multidisciplinaire richtlijn over diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Een mijlpaal die helderheid, houvast én handreikingen biedt, maar ook een dringende oproep tot meer evidence
Wijck, Frank van (nummer: 1, jan 2007)
Alle betrokkenen waren het erover eens dat er een richtlijn moest komen voor de somatische complicaties bij antipsychoticagebruik. Maar iedereen wist ook dat het een pittig onderwerp was. Gelukkig heeft de richtlijnencommissie haar werk uitstekend ge
Querido, Naomi (nummer: 4, mei 2008)
Psychotherapiewaar mogelijk, farmacotherapie waar nodig. Dat is de kernachtige samenvatting van de nieuwe richtlijn persoonlijkheidsstoornissen die in april is gepresenteerd. 'Hoewel een richtlijn al bijna weer verouderd is op het moment van publicat
Querido, Naomi (nummer: 3, mrt 2008)
De Nederlandse psychiatrie is een richtlijn rijker. Sinds half februari ligt er een standaard voor het psychiatrisch consult. Daarmee hoopt de NVvP een eind te maken aan de al jarenlange discussies over de kwaliteiten effectiviteit van consultatieve
Redactie (nummer: 2, feb 2008)
Een overzicht van de nieuwe richtlijnen. Conceptrichtlijn : 'Besluitvorming dwang: opname en behandeling '! Geef uw commentaar op de conceptrichtlijn 'Besluitvorming dwang: opname en behandeling'! De monoclisciplinaire richtlijn 'Besluitvorming dwang
Wijck, Frank van (nummer: 5, jun 2008)
De Werkgroep Medisch Specialistische Rapportages heeft een multidisciplinaire richtlijn uitgebracht over rapportages in bestuurs- en civielrechtelijk verband. Deze vervangt niet de eigen NVvP-richtlijn op dit gebied, benadrukt werkgroepvoorzitter en
Starremans, Sigrid (nummer: 8, nov 2003)
Volgens psycholoog en hoogleraar prof. dr. R.W. Trijsburg wordt er heel wat ‘afgehannest’ met mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Het opstellen van multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling van deze groep zou, naar zijn mening, menig (pa
Knapen, Patrick (nummer: 4, mei 2006)
Het is zover: na twee jaar ijveren is het voortaan weer mogelijk langerdurende psychotherapie te bieden aan diegenen voor wie dit geïndiceerd is, doordat de AWBZ-aanspraken inzake psychotherapie door het ministerie van VWS zullen worden verruimd. Inh
Triet, Lizet van (nummer: 2, mrt 2006)
‘Een richtlijn voor een aandoening maken is mooi, maar dan moet hij wel gelezen worden. En dat is maar in zeer beperkte mate het geval. Laat staan dat hij wordt toegepast’, stelt dr. C.M. van der Feltz- Cornelis, psychiater-epidemioloog en werkzaam a
Dijk, Michel van (nummer: 3, mei 2004)
Binnenkort verschijnt de eerste Nederlandse richtlijn over delirium, in navolging van de APA-richtlijn uit 1999. De Multidisciplinaire Richtlijn Delirium moet herkenning, diagnostiek en behandeling van patiënten met een delirium verbeteren. In eerste
Pagina: 1 2 3 4 5 6 volgende »