54

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 54

54

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 54

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Richtlijn 

Veld, Diana de (nummer: 5, jun 2012)
In 2010 pleegden 1.600 Nederlanders zelfmoord – ‘goed’ voor 28 procent van de niet-natuurlijke sterfgevallen in dat jaar, en overeenkomend met ongeveer tien op de 100.000 Nederlanders. Dat zijn er weliswaar veel minder dan begin jaren tachtig, toen j
Wijck, Frank van (nummer: 4, apr 2011)
Individuele psychiaters kunnen al lid worden van de European Psychiatric Association (ePA). Maar internationale samenwerking in de psychiatrie kan ook op grotere schaal gestalte krijgen. De nVvP verkende de mogelijkheden hiervoor tijdens een internat
Hemels, Irene (nummer: 11, dec 1999)
Onlangs verscheen de NVvP-richtlijn over patiëntenvoorlichting, bestemd voor werkenden in de GGZ. Systematisering is daarin het sleutelbegrip. Psychiaters moeten hun woordgebruik bij voorlichting beter afstemmen op de cliënt die tegenover hen zit. Ee
Dooper, Marten (nummer: 1, jan 1999)
Vorige maand presenteerde de NVvP officieel haar richtlijnen voor farmacotherapeutisch handelen. Dit betekende voor de richtlijncommissies de afronding van een zes jaar durend proces. Het is tevens de opmaat voor het vaststellen van de volgende reeks
Houtsma, Wim Heiko (nummer: 2, feb 1995)
Twee jaar later dan de bedoeling was is het eindelijk zover: de Nederlandse overheid is overgegaan tot de implementatie van de Europese richtlijn over reclame voor geneesmiddelen. Op 16 november zijn de nieuwe regels van kracht geworden, maar over wa
Megchelen, Pieter van (nummer: 1, jan 1995)
Classificatie is sinds de jaren tachtig een onmisbaar onderdeel van de psychiatrie. Voor velen is classificatie synoniem met het DSM-systeem, dat in vrij korte tijd de hele wereld veroverd heeft. Nu de geautoriseerde Nederlandse vertaling van DSM-IV
Lambalgen, Bente-Helene van (nummer: 1, apr 1994)
Half april verscheen de voor gebruik in de algemene klinische praktijk, onderwijs en hulpverlening bedoelde, uitgebreide versie van De ICD-10 classificatie van psychische stoornissen en gedragsstoornissen, met als ondertitel 'Klinische beschrijvingen
Dijk, Michel van (nummer: 7, jul 2001)
De zorgprogramma's veroveren Nederland. Inhoud en organisatie van het behandelaanbod worden in alle regio's aangepast aan de nieuwe behandelfilosofie. Lukt dat ook? En wat zijn de knelpunten? Over discrepanties tussen tekentafel en werkvloer. Om met
Mertens, Joost (nummer: 1, jan 1998)
In december 1996 kwam de evaluatiecommissie Wet Bijzondere Opnemingen in Ziekenhuizen (Bopz) met haar eindrapport Tussen invoering en praktijk. Inmiddels is er een jaar verstreken. Mr. R. Zuijderhoudt geeft zijn visie op de Bopz in het kader van de e
Starremans, Sigrid (nummer: 8, nov 2003)
Volgens psycholoog en hoogleraar prof. dr. R.W. Trijsburg wordt er heel wat ‘afgehannest’ met mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Het opstellen van multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling van deze groep zou, naar zijn mening, menig (pa
Pagina: 1 2 3 4 5 6 volgende »