46

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 46

46

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 46

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Richtlijn 

Wijck, Frank van (nummer: 4, apr 2012)
De update van de richtlijn schizofrenie was kostbaar om tot stand te brengen – bij de behandeling van het ziektebeeld zijn nu eenmaal veel professionals betrokken – maar er is wel een inhoudelijk sterk document uitgekomen. Wat de kerngroep nu het lie
Glind, Geurt van de, Matthys, Walter (nummer: 4, apr 2013)
Binnenkort verschijnt de Monodisciplinaire richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis en gedragsstoornis. Deze richtlijn is niet alleen relevant voor kinder- en jeugdpsychiaters maar voor het hele veld van de psychiatrie. ODD en CD vormen namelijk e
Brink, Wim van den, Glind, Geurt van de (nummer: 9, nov 2013)
Binnenkort verschijnt de multi-disciplinaire richtlijn Opiaatverslaving in druk. In dit artikel presenteren prof. dr. Wim van den Brink, voorzitter van de werkgroep, en projectleider dr. Geurt van de Glind een aantal van de vele aanbevelingen uit de
Megchelen, Pieter van (nummer: 6, jun 1999)
Tijdens het NVvP-Voorjaarscongres werd onder grote belangstelling de richtlijn Diagnostiek en behandeling ADHD (kinderen en adolescenten) gepresenteerd. Deze eerste kinderpsychiatrische richtlijn is beknopt en pragmatisch van aard en gaat uit van de
Dijk, Michel van (nummer: 2, feb 2001)
'Waarom zijn cliëntenorganisaties niet betrokken bij het opstellen van de nieuwe ECT-richtlijnen? Dat had, zeker bij een maatschappelijk zo gevoelig onderwerp, voor de hand gelegen.' Het was even spannend tijdens de forumdiscussie, toen G. Nass namen
Bolt, Adri (nummer: 6, jun 2001)
Medio 1998 werd rivastigmine het eerste in Nederland geregistreerde medicijn voor de symptomatische behandeling van de ziekte van Alzheimer. Het middel wordt alleen vergoed wanneer de behandeling plaatsvindt volgens een nieuwe richtlijn. Als uitgangs
Querido, Naomi (nummer: 8, dec 2015)
Binnen en buiten de psychiatrie bestaan veel misverstanden over de aard en omvang van psychiatrische diagnostiek. De net verschenen herziene richtlijn Psychiatrische diagnostiek geeft ondubbelzinnig antwoord op veel van die knelpunten. De Psychiater
Starremans, Sigrid (nummer: 9, okt 2002)
Onlangs rolde de lang verwachte Richtlijn psychiatrische rapportage van de drukpers. Prof. dr. G.F. Koerselman is een van de richtlijncommissieleden. ‘Weerstand tegen het opstellen van de richtlijn is er nauwelijks geweest. Er was immers niet veel be
Haarsma, Durk (nummer: 11, dec 2002)
Meer openheid en zorgvuldige documentatie tijdens het medisch handelen kunnen veel tuchtzaken of civielrechtelijke procedures voorkomen. Is herziening van de juridische status van de medische richtlijn aan de orde? De Rotterdamse hoogleraar Gezondhei
Redactie (nummer: 2, feb 2008)
Een overzicht van de nieuwe richtlijnen. Conceptrichtlijn : 'Besluitvorming dwang: opname en behandeling '! Geef uw commentaar op de conceptrichtlijn 'Besluitvorming dwang: opname en behandeling'! De monoclisciplinaire richtlijn 'Besluitvorming dwang
Pagina: 1 2 3 4 5 volgende »