170

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 170

170

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 170

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Voorwoord 

Redactie (nummer: 9, nov 2007)
Op het recente DBC GGZ-congres heeft minister Klink (VWS) waardering uitgesproken voor hetgeen in de ggz de afgelopen jaren bereikt is in de voorbereiding van overheveling en DBC-introductie. Dat is terecht, want er is in korte tijd zeer veel werk ve
Redactie (nummer: 8, dec 2005)
Het behandelen van mensen met ernstige psychiatrische problematiek volgens de daarvoor erkende methodes moet mogelijk zijn. Psychotherapie is zo’n methode en maakt deel uit van ons vakgebied. Door de pakketmaatregel psychotherapie kunnen naar schatti
Redactie (nummer: 2, mrt 2006)
Uw nieuwe voorzitter, naar verwachting straks omringd door een afgeslankt bestuur, heeft het roer van de vereniging overgenomen in tamelijk woelige tijden. Door het aflopen van hun termijn dan wel als gevolg van de herstructurering, beëindigen ongeve
Redactie (nummer: 7, nov 2005)
Op 13 september 2005 vond de tweede invitational conference over de herstructurering van de NVvP plaats. Een geanimeerde, interactieve bijeenkomst met opinion leaders binnen onze vereniging, die ons weer een stap dichter bij de nieuwe structuur van d
Kahn, René (nummer: 1, jan 2003)
‘De psychiater als medisch specialist’ is voor de komende jaren het leidmotief voor het bestuur van uw Vereniging. Dat de psychiatrie medisch is, impliceert dat het een onderdeel van de geneeskunde vormt. Dat de psychiatrie een specialisme is, geeft
Redactie (nummer: 6, sep 2005)
Volgend jaar is het zo ver. Jarenlang heeft de NVvP zich sterk gemaakt voor een gelijkwaardige positie van het specialisme psychiatrie ten opzichte van de andere medische specialismen. Met name de financiering vanuit de AWBZ, die eigenlijk bedoeld is
Redactie (nummer: 9, dec 2006)
Hoeveel psychiaters heeft een land nodig? Volgens de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werken er in Ethiopië 0,02 psychiaters per 100.000 inwoners, terwijl dat er in Zweden twintig zijn. Uitgaande van ongeveer 2.600 psychiaters en zes
Ravelli, Dick (nummer: 8, okt 2007)
Er zijn de afgelopen jaren door veler inspanningen aanzienlijke vorderingen gemaakt op het gebied van richtlijnontwikkeling. Dat gebeurt vaak in samenwerking met strategische partners in ons werkveld en wordt meestal ondersteund door gespecialiseerde
Redactie (nummer: 8, nov 2006)
Herstructureren, taakherschikken en moderniseren. Ook in de opleiding tot psychiater dringt de innovatiedrang van deze tijd door. Was onze opleiding dan zo slecht? Integendeel: de psychiatrie kent een goede onderwijstraditie, met sinds een aantal dec
Redactie (nummer: 6, jun 2007)
Wanneer u dit editorial leest, heeft naar verwachting de minister van VWS een definitieve keuze gemaakt voor een invoeringsscenario voor de overheveling van de geneeskundige ggz naar de zorgverzekeringswet per 1 januari 2008. Dat de ggz en daarmee de
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 volgende »