164

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 164

164

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 164

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Voorwoord 

Bakker, Jaap (nummer: 2, feb 2003)
Het beeld dat de buitenwereld van ons heeft bepaalt wat wij psychiaters in ons werk kunnen bereiken. Als dat beeld helder, begrijpelijk en herkenbaar is, dan krijgen wij de wind in de zeilen. Is dat beeld mistig, niet te begrijpen en verwijst het naa
Redactie (nummer: 1, feb 2006)
Circa 100.000 mensen in Nederland lijden aan een chronische psychische stoornis die zo belemmerend is voor hun dagelijks functioneren dat er sprake is van een permanente handicap. Voor een deel van deze patiënten blijft een beschermde woonomgeving on
Redactie (nummer: 10, dec 2007)
Ongeacht alle langetermijndoelstellingen wordt 2008 voor de ggz een jaar van onzekerheid door de nog vele onduidelijkheden over de effecten van de veranderingen in het zorgstelsel en van de bekostiging van de zorg. Wij gaan het eindejaarsreces in met
Groot, Peter de (nummer: 8, sep 1998)
Het is warm, de helft van de behandelstaf is op vakantie maar de patiënten niet; het vergadercircuit ligt min of meer stil maar er ligt inmiddels wel een nieuw regeerakkoord. De uitgaven voor de gezondheidszorg mogen groeien, wachtlijsten moeten word
Verhagen, Piet (nummer: 2, mrt 2016)
Dit nummer van De Psychiater staat (deels) in het teken van het vertrek van de scheidend voorzitter en het aantreden van diens opvolger. Bestuur en ledenraad – ik ben van geen van beide lid – moeten gedacht hebben dat theatermaker en ‘zomergast’ Dami
Zitman, F.G. (nummer: 6, nov 1994)
Psychiaters weten als geen ander dat sommige uitspraken niet alleen iets zeggen over het onderwerp dat besproken wordt maar ook over de spreker. Dat geldt ook voor de zin waarmee ik dit stukje had willen beginnen: Het is opmerkelijk dat de psychiatri
Zitman, F.G. (nummer: 1, jan 1995)
Als de lezers het willen komt er in 1995 een horoscoop in 'De Psychiater'. Geen gewone, maar een waaruit ze bijvoorbeeld door koppeling van hun eigen sterrenbeeld aan die van hun patiënten kunnen aflezen met welke patiënten ze de komende maand succes
Elburg, Annemarie van (nummer: 10, nov 1996)
Inmiddels hebben alle leden van de NVvP de definitieve versie van de Profielschets Psychiater ontvangen, misschien zelfs al gelezen? Of vergaat het u net als mij en raakt de op het eerste gezicht te dikke en moeilijk leesbare post keurig op een stape
Tilburg, Willem van (nummer: 11, dec 1996)
Alweer een droog en beleidsmatig stukje proza. Het is een eigenaardige ervaring dat men als bestuurder er desondanks toch van overtuigd raakt dat zoiets geschreven moet worden. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat we leven in een tijd waari
Zitman, F.G. (nummer: 2, feb 1996)
Groot is het aantal zenuwlijders in dezen tijd. Gij komt haast in geen gezin, of er lijdt iemand aan eene zenuwkwaal. En gij ontmoet haast geene menschen of gij merkt aan hunne gelaatstrekken, hunne manier van spreken en hunne wijze van handelen, dat
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 volgende »