163

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 163

163

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 163

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Voorwoord 

Redactie (nummer: 4, mei 2008)
Het voorjaarscongres zit er op. Het is alweer een hoogtepunt geworden. Zoals elk jaar was het een ontmoetingspunt waarbij uitwisseling van kennis en kunde hand in hand ging met het weerzien van talloze bekenden en het uitwisselen van wat er zoal leef
Redactie (nummer: 8, okt 2008)
Een van de kerntaken van onze vereniging is het ontwikkelen van het opleidingscurriculum. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het zelfs de eerste en oudste taak van onze 137 jaar oude vereniging is. De opleiders verenigd in het Concilium en het Forum
Redactie (nummer: 6, jul 2008)
Aan de vooravond van het zomerreces kijken we terug op een bewogen halfjaar. Het hele veld is druk doende geweest om de overheveling en DBC-introductie in goede banen te leiden. Op een eind mei door VWS georganiseerde conferentie konden alle veldpart
Redactie (nummer: 5, jun 2008)
Overal waar we elkaar dezer dagen ontmoeten wordt uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe Zorgverzekeringswet, de DBC's, het uurtarief, falende declaratiesystemen en de grote zorgen van de vrijgevestigde collega's. Terwijl wij nog volop bezig zijn de te
Redactie (nummer: 7, sep 2007)
We zitten in de laatste rechte lijn naar de overheveling en de introductie van de DBC-systematiek. Overal in het veld moet nog heel wat werk verzet worden om deze mega-operatie tot een goed einde te brengen. Wij proberen u in dit blad de komende maan
Redactie (nummer: 6, jun 2007)
Wanneer u dit editorial leest, heeft naar verwachting de minister van VWS een definitieve keuze gemaakt voor een invoeringsscenario voor de overheveling van de geneeskundige ggz naar de zorgverzekeringswet per 1 januari 2008. Dat de ggz en daarmee de
Redactie (nummer: 5, mei 2007)
Onze vereniging heeft een succesvolle herstructurering doorgevoerd. Afdelingen (kinder- en jeugd, ouderen, SAP, ziekenhuis- en consultatieve psychiatrie, zelfstandig gevestigden) zijn opgericht en enthousiast van start gegaan en de secties zijn omgev
Redactie (nummer: 4, apr 2007)
De richtlijnontwikkeling op het gebied van de psychiatrie kent vandaag de dag een vruchtbaar resultaat. Medio negentiger jaren is onze vereniging een viertal richtlijnen gaan ontwikkelen. Inmiddels beschikken psychiaters al over een tiental richtlijn
Redactie (nummer: 2, feb 2007)
Het congresthema Europa biedt alle ruimte voor een grensverleggend en toekomstgericht Voorjaarscongres in 2007. Het betekent tevens de uitnodiging met elkaar een blik vooruit te werpen naar een toekomst waarin de ontwikkeling van ons vak zich niet me
Redactie (nummer: 10, dec 2007)
Ongeacht alle langetermijndoelstellingen wordt 2008 voor de ggz een jaar van onzekerheid door de nog vele onduidelijkheden over de effecten van de veranderingen in het zorgstelsel en van de bekostiging van de zorg. Wij gaan het eindejaarsreces in met
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 volgende »