171

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 171

171

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 171

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Voorwoord 

Redactie (nummer: 7, nov 2005)
Op 13 september 2005 vond de tweede invitational conference over de herstructurering van de NVvP plaats. Een geanimeerde, interactieve bijeenkomst met opinion leaders binnen onze vereniging, die ons weer een stap dichter bij de nieuwe structuur van d
Redactie (nummer: 2, mrt 2006)
Uw nieuwe voorzitter, naar verwachting straks omringd door een afgeslankt bestuur, heeft het roer van de vereniging overgenomen in tamelijk woelige tijden. Door het aflopen van hun termijn dan wel als gevolg van de herstructurering, beëindigen ongeve
Redactie (nummer: 8, dec 2005)
Het behandelen van mensen met ernstige psychiatrische problematiek volgens de daarvoor erkende methodes moet mogelijk zijn. Psychotherapie is zo’n methode en maakt deel uit van ons vakgebied. Door de pakketmaatregel psychotherapie kunnen naar schatti
Redactie (nummer: 9, nov 2007)
Op het recente DBC GGZ-congres heeft minister Klink (VWS) waardering uitgesproken voor hetgeen in de ggz de afgelopen jaren bereikt is in de voorbereiding van overheveling en DBC-introductie. Dat is terecht, want er is in korte tijd zeer veel werk ve
Redactie (nummer: 5, jul 2006)
Onze vereniging beschikt al over een dertigtal richtlijnen op diverse gebieden. Een aantal richtlijnen zal dit jaar een tweede of derde revisie krijgen. Andere richtlijnen, zoals de richtlijn levensbeëindigend handelen, zijn nog beperkt uitgezet in h
(nummer: 1, feb 2004)
Tijdens de vorige ledenvergadering, door u allen in groten getale bezocht, is het communicatieplan aan de orde gekomen dat door de werkgroep PR en communicatie van het bestuur wordt ontwikkeld. Een van de speerpunten daarvan is de interne communicati
(nummer: 2, apr 2004)
Het voorjaar lijkt nog ver weg, maar het Voorjaarscongres is aanstaande. Van 31 maart tot en met 2 april zullen velen van ons elkaar weer ontmoeten in Maastricht. Het thema van het congres valt samen met het ‘leitmotiv’ van ons bestuur: ‘De psychiate
(nummer: 3, mei 2004)
Machiavelli (1469-1527) stelde al dat er niets gevaarlijker is dan een nieuw systeem te (helpen) initiëren. Diegenen die dit doen, krijgen alle vijandschap van diegenen die profiteren van het behoud van de instituties en magere verdediging van diegen
Redactie (nummer: 7, okt 2006)
Dezer dagen wordt in de herstructurering van onze vereniging een volgende stap gezet door de oprichting van een vijftal afdelingen. De ledenraad heeft op voordracht van het bestuur ingestemd met de verzoeken van kinder- en jeugdpsychiaters, ouderenps
Kahn, René (nummer: 1, jan 2003)
‘De psychiater als medisch specialist’ is voor de komende jaren het leidmotief voor het bestuur van uw Vereniging. Dat de psychiatrie medisch is, impliceert dat het een onderdeel van de geneeskunde vormt. Dat de psychiatrie een specialisme is, geeft
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 volgende »