156

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 156

156

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 156

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Voorwoord 

Redactie (nummer: 6, jul 2008)
Aan de vooravond van het zomerreces kijken we terug op een bewogen halfjaar. Het hele veld is druk doende geweest om de overheveling en DBC-introductie in goede banen te leiden. Op een eind mei door VWS georganiseerde conferentie konden alle veldpart
Redactie (nummer: 4, jun 2004)
Volgens berekeningen van het Capaciteitsorgaan dienen wij – rekening houdend met de uitstroom en het toenemend aantal vrouwelijke en mannelijke psychiaters die in deeltijd zullen gaan werken – ongeveer 108 tot maximaal 117 nieuwe psychiaters per jaar
Redactie (nummer: 5, jun 2003)
Nee, het is geen drukfout. Evenmin een omissie van de eindredacteur. Het is opzet: de naam onder dit stuk ontbreekt. Bijzonder is dat niet. Ontbreekt een naam niet bij alle redactionele commentaren van dagbladen? Zo ook hier: niet het individu spreek
Redactie (nummer: 4, jun 2005)
De afgelopen weken zijn in de media discussies opgelaaid over een aantal verschillende onderwerpen die slechts zijdelings met elkaar te maken hebben. In de eerste plaats is er veel ophef geweest over de geschiktheid en met name de risico’s van antide
Redactie (nummer: 8, nov 2006)
Herstructureren, taakherschikken en moderniseren. Ook in de opleiding tot psychiater dringt de innovatiedrang van deze tijd door. Was onze opleiding dan zo slecht? Integendeel: de psychiatrie kent een goede onderwijstraditie, met sinds een aantal dec
Redactie (nummer: 6, jun 2006)
Wanneer u dit editorial leest, heeft u vermoedelijk uw vakantie achter de rug en staat u op het punt om aan het tweede halfjaar te beginnen. Dan is het een goed moment om even achterom te kijken en zeker ook om vooruit te blikken en te bezien wat er
Redactie (nummer: 2, mrt 2006)
Uw nieuwe voorzitter, naar verwachting straks omringd door een afgeslankt bestuur, heeft het roer van de vereniging overgenomen in tamelijk woelige tijden. Door het aflopen van hun termijn dan wel als gevolg van de herstructurering, beëindigen ongeve
Redactie (nummer: 3, mei 2005)
De NVvP-leden hebben in een schriftelijke stemming de nieuwe profielschets goedgekeurd met een meerderheid van 82 procent van de meer dan 500 uitgebrachte stemmen. Deze uitslag heeft voor het bestuur en de leden een aantal belangrijke consequenties.
Redactie (nummer: 9, nov 2007)
Op het recente DBC GGZ-congres heeft minister Klink (VWS) waardering uitgesproken voor hetgeen in de ggz de afgelopen jaren bereikt is in de voorbereiding van overheveling en DBC-introductie. Dat is terecht, want er is in korte tijd zeer veel werk ve
Redactie (nummer: 5, jul 2006)
Onze vereniging beschikt al over een dertigtal richtlijnen op diverse gebieden. Een aantal richtlijnen zal dit jaar een tweede of derde revisie krijgen. Andere richtlijnen, zoals de richtlijn levensbeëindigend handelen, zijn nog beperkt uitgezet in h
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 volgende »