66

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 66

66

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 66

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 1994 / 1 

Visser, Harm (nummer: 6, nov 1994)
In 1993 verscheen het boek 'De begeleiding van de chronisch psychiatrische patiënt'. Het is een methodische handleiding voor o.a psychiatrisch verpleegkundigen, met als doel bij psychotische patiënten zodanige veranderingen in het gedrag te bewerkste
Braak, Gert Jan ter (nummer: 6, nov 1994)
Op 13 september van dit jaar promoveerde J.A. Swinkels, psychiater in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en hoofd van de polikliniek psychiatrie aldaar, op het proefschrift 'Wat mag ik voor u doen?', blijkens de subtitel een exploratief onde
Loon, Joris van (nummer: 5, okt 1994)
In september startte het tweede jaar van de Netherlands School of Public Health (NSPH). De dagelijkse leiding van de school is in handen van prof. dr. Paul Schnabel (tot 1992 was hij hoofd van de onderzoeks afdeling van het Nederlands centrum Geestel
Spanjer, Marjanke (nummer: 5, okt 1994)
De stelling hoort bij het eind mei 1994 door Albert Jan de Gruijter in Nijmegen verdedigde proefschrift over lumbale wervelkanaalstenose. Tegenwoordig is hij als orthopeed werkzaam in Alkmaar. Met alle regionale specialisten is een experiment van sta
Visser, Harm (nummer: 5, okt 1994)
In januari 1991, in de regio zuid-Kennemerland, is de eerste Regionale Vereniging van Vrij Gevestigde Psychiaters opgericht. Er volgden er nog 20, ingedeeld volgens de zorggebieden die aan de RIAGG's zijn toegewezen. De aanleiding voor het oprichten
Megchelen, Pieter van (nummer: 5, okt 1994)
In aansluiting op eerdere artikelen over kwaliteitszorg in de psychiatrie vroeg 'De Psychiater' aan W.M. van Ewijk, directeur van psychiatrisch ziekenhuis Vogelenzang in Bennebroek wat er in 'zijn' ziekenhuis op dit gebied gebeurt. In eerste instanti
Zitman, F.G. (nummer: 4, sep 1994)
Onder voorwaarden mag hulp bij zelfdoding. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het arrest baarde internationaal opzien. Time van 4 juli citeert kritici die vrezen: 'Holland has pointed the way to "assisted suicide on demand".' Is dat zo? Is het hek nu va
Boer, E.J. (nummer: 4, sep 1994)
Zijn naam was hem al lang vooruit gesneld: David Eddy, hoogleraar in de 'clinical decision making' aan Duke Universiteit te Durham, North Carolina. Het grootste deel van zijn werkzame bestaan is hij bezig de Amerikaanse gezondheidszorg in al haar gel
Engelberts, Connie (nummer: 4, sep 1994)
'Vorderingen in de geneeskunde, kort en bondig' is de titel van een nieuwe serie boekjes over de recente ontwikkelingen binnen de geneeskunde. Elk deeltje behandelt een specifiek onderwerp binnen het bestek van 30 tot 50 bladzijden. De serie kreeg in
Redactie (nummer: 4, sep 1994)
In de vakbladen worden verhitte discussies gevoerd over de vraag of er een electronic highway bestaat; en zo niet, of die er ooit zal komen. Die discussies zijn academisch en door de realiteit achterhaald. In essentie zijn alle ingrediënten beschikba
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 volgende »