111

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 111

111

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 111

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 1995 / 2 

Zitman, Frans (nummer: 1, jan 1995)
Als de lezers het willen komt er in 1995 een horoscoop in 'De Psychiater'. Geen gewone, maar een waaruit ze bijvoorbeeld door koppeling van hun eigen sterrenbeeld aan die van hun patiënten kunnen aflezen met welke patiënten ze de komende maand succes
Vogel, Jaap (nummer: 1, jan 1995)
Woensdag 7 december. De voorpagina's van de ochtendkranten. Geen letter over de behandeling van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Verderop in de kranten minimale informatie: de Telegraaf beperkt zich tot een
Houtsma, Wim Heiko (nummer: 1, jan 1995)
Op 15 december 1994 is de eerste oproep gepubliceerd voor onderzoeksvoorstellen voor deel twee van het Europese onderzoekprogramma Biomedisch & Gezondheidsonderzoek (Biomed II). Tot 1998 stelt de Europese Unie 336 miljoen ECU - ruim 800 miljoen g
Visser, Harm (nummer: 1, jan 1995)
Het Cliënt Gebonden Budget (CGB) - geef iemand niet de verstrekking zelf, maar het geld ervoor is een vorm van zorgfinanciering waarmee in bepaalde sektoren van de gezondheidszorg nu al weer geruime tijd wordt geëxperimenteerd. Het CGB-idee is ontsta
Megchelen, Pieter van (nummer: 1, jan 1995)
Classificatie is sinds de jaren tachtig een onmisbaar onderdeel van de psychiatrie. Voor velen is classificatie synoniem met het DSM-systeem, dat in vrij korte tijd de hele wereld veroverd heeft. Nu de geautoriseerde Nederlandse vertaling van DSM-IV
Braak, Gert Jan ter (nummer: 1, jan 1995)
'Can personality disorders remit from farmacotherapy?' Deze vraag stond centraal in een discussie die was georganiseerd tijdens het APA-congres van dit jaar. Zoals in de discussie bleek, zitten aan deze vraag nogal wat begripsmatige haken en ogen vas
Windgassen, Eddy (nummer: 1, jan 1995)
De UEMS is een Europese specialistenvereniging die zich bezig houdt met de consequenties die het Verdrag van Rome heeft voor de medisch specialisten. De UEMS bestaat onder meer uit een bestuur en per erkend specialisme een sectie. In oktober vergader
Savenije, Patricia (nummer: 1, jan 1995)
Sinds 1986 zet de 'Stichting Museum en Documentatiecentrum Geestelijke Gezondheidszorg' zich in voor het behoud, de ontsluiting en de presentatie van het historisch bezit van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Acht jaar later staan er in ee
Visser, Harm (nummer: 1, jan 1995)
De sectie Psychiatrie en Zwakzinnigenzorg is een nog jonge sectie, die op initiatief van prof.dr. G. Zwanikken op 28 september 1990 is opgericht. Naast scholing en bijscholing is een belangrijk doel van de sectie: het beschikbaar stellen van psychiat
Megchelen, Pieter van (nummer: 1, jan 1995)
In de diagnostiek van psychopathologie verdient het aanbeveling om naast een indeling in categorieën ook een beschrijving in dimensies te geven. Dat blijkt uit het proefschrift 'Categories or dimensions? - the use of diagnostic models in psychiatry'
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 volgende »