114

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 114

114

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 114

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 1997 / 4 

Vogel, Jaap (nummer: 4, apr 1997)
Huisartsen zijn al een stapje verder dan specialisten. Er bestaan enkele geaccrediteerde nascholingsprogramma's die huisartsen vanuit een boekje of van achter de PC, kunnen volgen. Hoe staat het met individuele nascholing, waarbij gebruik wordt gemaa
Moes, Rob de (nummer: 4, apr 1997)
De vitale depressie laat een aantal vitale verschijnselen zien. Op grand van de aard van deze verschijnselen veronderstellen onderzoekers en psychiaters een biologisch substraat. Een behandeling met antidepressiva lijkt dan voor de hand te liggen. De
Buwalda, Victor, Schaik, Anneke van (nummer: 4, apr 1997)
Op zeventien januari is de Profielschets Psychiater voorgelegd aan de leden van de NVvP. De presentatie vond plaats op een drukbezocht symposium waar sprekers en vraagstellers commentaar konden geven op het beleidstuk. Hieronder leest u een beknopte
Tilburg, Willem van (nummer: 3, mrt 1997)
Er is een tijd geweest, dat psychiaters zich geroepen voelden over alles hun mening te geven, niet gehinderd door het bestaande gebrek aan wetenschappelijk onderbouwde kennis van zaken. De psychiater als volksopvoeder, emancipator is een figuur die m
Engelberts, Connie (nummer: 3, mrt 1997)
Verbazing, dat is het uitgangspunt voor prof.dr. F.G. Zitman, hoogleraar biologische psychiatrie aan de Universiteit van Nijmegen. Verbazing over onder andere patienten die jarenlang een schijnbaar zinloze behandeling ondergaan. Het onderzoek naar be
Engelberts, Connie (nummer: 3, mrt 1997)
Psychotherapie moet een belangrijk onderdeel uitmaken van de opleiding tot psychiater. Dat is de mening van dr. CF.A. Milders, psychiater bij stichting GGZ Groningen en lid van het Consilium Psychiatricum. Maar in welke mate er aandacht aan moet word
Hemels, Irene (nummer: 3, mrt 1997)
Op 17 januari sprak Anton Došen zijn oratie uit. Daarmee aanvaardde hij het eerste hoogleraarschap in de psychiatrische aspecten van zwakzinnigheid. Tijdens zijn oratie hield hij een warm pleidooi voor de psychiatrische zorg voor mensen met een verst
Spronken, Paul (nummer: 3, mrt 1997)
Eind oktober 1996 zijn vijf apz-directeuren, een sectormanager en een ambtenaar van VWS, twee weken naar Australië geweest om de ontwikkelingen in de psychiatrie aldaar te bestuderen. Tijdens een week in Sydney (New South Wales) en een week in Melbou
Hemels, Irene (nummer: 3, mrt 1997)
De stichting Anorexia en Boulimia Nervosa bestaat al bijna twintig jaar en mag zich verheugen in een grote belangstelling. In al die jaren hebben ruim 20.000 mensen met een eetstoornis aangeklopt bij de stichting. Daarnaast onderhoudt de stichting ve
Joode, Susanne de (nummer: 3, mrt 1997)
De levendige discussies van weleer zijn verstomd. Lezingen en jaarvergaderingen worden nog slechts mondjesmaat bezocht. De Verhandelingen en Werken verschijnen niet meer. Wetenschappers publiceren hun pennenvruchten nu in vakbladen. Wat rest zijn de
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 volgende »