145

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 145

145

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 145

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 1998 / 5 

Alphen, P.J.M. van (nummer: 4, apr 1998)
In Psychiatrie in beeld probeert dr. P. van Alphen de ontwikkeling van de psychiatrie te illustreren aan de hand van materiaal uit zijn filatelistische verzameling. Dit keer een vluchtige kennismaking met de thematische filatelie. Binnen de filatelis
Herklots, Hans (nummer: 4, apr 1998)
De klinische epidemiologie is in opkomst. Werd het vakgebied tien à vijftien jaar geleden nog als tamelijk esoterisch beschouwd en verdacht van gegoochel met duistere algoritmen, inmiddels is het uitgegroeid tot een discipline die directe toepassing
Vogel, Jaap (nummer: 4, apr 1998)
Zowel voor artsen als patiënten is beoordeling van de betrouwbaarheid van informatie op Internet een groot probleem. Omdat die betrouwbaarheid vooral afgemeten wordt aan de kwaliteit van de boodschapper, is de koppeling tussen informatie en informati
Redactie (nummer: 4, apr 1998)
De redactie heeft geconstateerd dat de psychiater een frequent bezoeker is van de opera. Waarom heeft deze kunstvorm zo'n grote aantrekkingskracht op de psychiater. Wellicht hebben het dramatisch gehalte van opera en de extremen en uitvergrotingen va
Redactie (nummer: 4, apr 1998)
Het Medisch Tuchtcollege Groningen heeft op 17 oktober 1997 een psychiater veroordeeld. Vanwege de beschuldiging van seksuele intimidatie is de psychiater de bevoegdheid de geneeskunst uit te oefenen ontzegd. Procesverloop Bij schrijven d.d. 24 april
Swinkels, Jan (nummer: 5, mei 1998)
Op de laatste dag van het Voorjaarscongres 1998 vertelde Allen Frances ons dat er nog onvoldoende bewijs voorhanden is om een belangrijk deel van ons handelen op te baseren. Hij propageerde voorlopig een methode waarbij de ervaring van ter zake kundi
Engelberts, Connie (nummer: 5, mei 1998)
Er wordt veel gesproken over richtlijnen en protocollen en de term evidence based wordt regelmatig in de mond genomen. Maar er is ook aandacht voor gevoel, empathie en compassie, voor meningen. Op het 26ste Voorjaarscongres van de Nederlandse Verenig
Hemels, Irene (nummer: 5, mei 1998)
Geerten Meijsing schetst in Tussen mes en keel het relaas van de depressiviteit en zelfmoordpogingen van zijn alter ego Erik Provenier. Over zijn eigen ervaringen met de psychiatrie is hij zeer gemengd. Hij looft zijn psychiater en de psychofarmaca,
Engelberts, Connie (nummer: 5, mei 1998)
In de volksmond zijn er veel zegswijzen die de hersenen en het hart koppelen, maar in de wetenschap is het idee van de directe aansturing van het hart door de hersenen nog niet algemeen geaccepteerd. Onderzoek van prof. dr. R.M. Buijs en zijn medewer
Geer, Michael van (nummer: 5, mei 1998)
In 'Consensus over psychiatrische problemen van het kind' geeft H.C.E. Pijnenburg de onderzoeksresultaten weer van een onderzoek naar de over;enstemming tussen hulpverlener en ouders over de psychiatrische problemen van het kind. De conclusie van het
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 volgende »

Selecteer artikelen in