145

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 145

145

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 145

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 1998 / 5 

Groot, Peter de (nummer: 8, sep 1998)
Het is warm, de helft van de behandelstaf is op vakantie maar de patiënten niet; het vergadercircuit ligt min of meer stil maar er ligt inmiddels wel een nieuw regeerakkoord. De uitgaven voor de gezondheidszorg mogen groeien, wachtlijsten moeten word
Redactie (nummer: 8, sep 1998)
In een notitie aan de informateurs heeft de ambtelijke top van het ministerie van Justitie een voorstel gedaan om de TBS af te schaffen. Dit zou een besparing opleveren van 50 miljoen gulden. In de notitie stellen de ambtenaren voor dat na de afschaf
Zoek, Anette (nummer: 1, jan 1998)
Sinds de oprichting van de Subvereniging Assistenten Psychiatrie op 2 december 1976 heeft de voorzitter van de SAP q.q. zitting in het bestuur van de NVvP. Ook daarvoor, ten tijde van de V AP (Vereniging Assistenten Psychiatrie, opgericht in 1969), w
Wurff, Frits van der (nummer: 1, jan 1998)
Veel heroïneverslaafden zijn aangewezen op onderhoudsbehandeling met methadon. Er is echter een groep heroïneverslaafden waar zelfs zo'n onderhoudsbehandeling geen soelaas biedt. Binnenkort wordt bij deze groep gestart met een onderzoek naar de effec
Mertens, Joost (nummer: 1, jan 1998)
In december 1996 kwam de evaluatiecommissie Wet Bijzondere Opnemingen in Ziekenhuizen (Bopz) met haar eindrapport Tussen invoering en praktijk. Inmiddels is er een jaar verstreken. Mr. R. Zuijderhoudt geeft zijn visie op de Bopz in het kader van de e
Redactie (nummer: 1, jan 1998)
De voortschrijdende kennis in de psychiatrie roept de vraag op of de psychiater zich nog steeds een generalist kan noemen. Binnen de NVvP bestaat al een aantekening voor kinder-en jeugdpsychiatrie. Zou er tevens een aantekening voor ouderen- en volwa
Edwards Van Muijen, Anja (nummer: 1, jan 1998)
De toenemende invloed van de farmaceutische industrie op de psychiatrische beroepsgroep vormde de aanleiding om een symposium te beleggen over de onderlinge relatie. Tijdens het symposium op 28 november in Tiel, georganiseerd door de secties Biologis
Vogel, Jaap (nummer: 1, jan 1998)
Begin november 1997 vond in Brighton Mednet '97 plaats, het jaarlijkse wereldcongres over de Society of Internet in Medicine (SIM). Het komende jaar zullen er tal van nieuwe ontwikkelingen zijn in het gebruik van Internet als professioneel hulpmiddel
Redactie (nummer: 2, feb 1998)
Veertig procent van alle Nederlanders maakt eens in zijn leven een serieuze psychiatrische stoornis door. Eén op de vier mensen kampt hier jaarlijks mee. De meest voorkomende stoornissen zijn depressies, fobieën en alcoholmisbruik. Dat blijkt uit het
Groot, Peter de (nummer: 2, feb 1998)
De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) heeft in januari een advies uitgebracht aan de minister van VWS over de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) van de 21e eeuw. Dit advies omvat de hele organisatie van de GGZ, waarbij de centrale vraag is
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 volgende »

Selecteer artikelen in