23

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 23

23

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 23

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 1998 / 5 

Wurff, Frits van der (nummer: 1, jan 1998)
Veel heroïneverslaafden zijn aangewezen op onderhoudsbehandeling met methadon. Er is echter een groep heroïneverslaafden waar zelfs zo'n onderhoudsbehandeling geen soelaas biedt. Binnenkort wordt bij deze groep gestart met een onderzoek naar de effec
Edwards Van Muijen, Anja (nummer: 1, jan 1998)
De toenemende invloed van de farmaceutische industrie op de psychiatrische beroepsgroep vormde de aanleiding om een symposium te beleggen over de onderlinge relatie. Tijdens het symposium op 28 november in Tiel, georganiseerd door de secties Biologis
Engelberts, Connie (nummer: 1, jan 1998)
Iedereen brengt ongeveer eenderde van zijn leven slapend door en de meeste mensen hechten erg veel waarde aan een goede nachtrust. Twintig procent van de Nederlanders vindt dat hij of zij slecht slaapt. Depressie leidt tot veranderingen in het slaapp
Redactie (nummer: 1, jan 1998)
De ministerraad heeft in beginsel toegestemd met voorstellen ter verbetering van de zorg voor psychisch gestoorde gedetineerden. Deze voorstellen stonden vermeld in het rapport Forensische zorg, het gevangeniswezen en de geestelijke gezondheidszorg.
Groot, Peter de (nummer: 2, feb 1998)
De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) heeft in januari een advies uitgebracht aan de minister van VWS over de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) van de 21e eeuw. Dit advies omvat de hele organisatie van de GGZ, waarbij de centrale vraag is
Redactie (nummer: 2, feb 1998)
Van 8 tot 21 februari vinden in het Japanse Nagano de Olympische winterspelen plaats. Schaatsliefhebbers geven hun mening over de waarschijnlijkheid dat Nederlandse schaatsers met een medaille zullen thuiskomen en of factoren als stress, het prestere
Vogel, Jaap (nummer: 2, feb 1998)
Internet maakt de toepassing van telemedicine op steeds meer plaatsen mogelijk, zolang er maar een telefoonaansluiting is. In een eerdere uitgave kwam telemedicine in Alaska reeds ter sprake. Door de komst van de airphone lijkt telemedicine echter ni
Joode, Susanne de (nummer: 2, feb 1998)
Theo Compernolle, psychiater, heeft drie banen en schreef acht boeken. Een belangrijk thema in zijn werk is stress. 'Het is een fantastische kruisbestuiving, maar wel erg veel. Ik kan niet kiezen,' zegt de systeemdenker. Een gesprek over stress, ook
Becker, Sander (nummer: 2, feb 1998)
Op het niveau van de individuele mens hebben risicofactoren voor suïcide meer invloed naarmate ze minder vaak voorkomen. 'Concurretende' doodsoorzaken kunnen bovendien het zicht op suicide vertroebelen. Om met die twee invloeden rekening te kunnen ho
reus, r. de (nummer: 2, feb 1998)
Het Gerechtshof in Den Haag heeft op 8 mei 1996 een uitspraak bekrachtigd van het College voor de beslissing in eerste aanleg in zaken van het Medisch Tuchtrecht. Hieronder leest u een verkorte vorm van de stukken. Standpunt van het College Het colle
Pagina: 1 2 3 volgende »