145

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 145

145

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 145

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 1998 / 5 

Redactie (nummer: 8, sep 1998)
Artsen worden tijdens hun werk steeds vaker geconfronteerd met agressie. Een groot deel van de verzekeringsartsen en psychiaters werkzaam bij een Riagg of GGD heeft het afgelopen jaar meerdere malen met geweld te maken gehad. In de meeste gevallen bl
Groot, Peter de (nummer: 8, sep 1998)
Het is warm, de helft van de behandelstaf is op vakantie maar de patiënten niet; het vergadercircuit ligt min of meer stil maar er ligt inmiddels wel een nieuw regeerakkoord. De uitgaven voor de gezondheidszorg mogen groeien, wachtlijsten moeten word
Dooper, Marten (nummer: 8, sep 1998)
Het enkele maanden geleden verschenen rapport Vraag en aanbod in de Paaz bevat een schat aan informatie over de positie van de Paaz binnen de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Daarmee levert dit rapport tevens bruikbare gegevens op voor de lo
Redactie (nummer: 8, sep 1998)
In een notitie aan de informateurs heeft de ambtelijke top van het ministerie van Justitie een voorstel gedaan om de TBS af te schaffen. Dit zou een besparing opleveren van 50 miljoen gulden. In de notitie stellen de ambtenaren voor dat na de afschaf
Zock, A., Marijnissen, Godfried van, Bussel, E. van, Schaik, Anneke van (nummer: 8, sep 1998)
Voorafgaand aan de jaarlijkse vergadering van het European Forum for all Psychiatrie Trainees (EFPT) werd een symposium in Antwerpen georganiseerd waarbij de opleiding tot algemeen psychiater en kinder-en jeugdpsychiater centraal stond. Een verslag v
Zoek, Anette (nummer: 1, jan 1998)
Sinds de oprichting van de Subvereniging Assistenten Psychiatrie op 2 december 1976 heeft de voorzitter van de SAP q.q. zitting in het bestuur van de NVvP. Ook daarvoor, ten tijde van de V AP (Vereniging Assistenten Psychiatrie, opgericht in 1969), w
Wurff, Frits van der (nummer: 1, jan 1998)
Veel heroïneverslaafden zijn aangewezen op onderhoudsbehandeling met methadon. Er is echter een groep heroïneverslaafden waar zelfs zo'n onderhoudsbehandeling geen soelaas biedt. Binnenkort wordt bij deze groep gestart met een onderzoek naar de effec
Mertens, Joost (nummer: 1, jan 1998)
In december 1996 kwam de evaluatiecommissie Wet Bijzondere Opnemingen in Ziekenhuizen (Bopz) met haar eindrapport Tussen invoering en praktijk. Inmiddels is er een jaar verstreken. Mr. R. Zuijderhoudt geeft zijn visie op de Bopz in het kader van de e
Becker, Sander (nummer: 1, jan 1998)
Mannen die last hebben van een snelle intravaginale ejaculatie, kunnen worden geholpen met een nieuwe groep antidepressiva, de zogeheten selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI's). Dat blijkt uit het proefschrift When seconds count, selective s
Redactie (nummer: 1, jan 1998)
De voortschrijdende kennis in de psychiatrie roept de vraag op of de psychiater zich nog steeds een generalist kan noemen. Binnen de NVvP bestaat al een aantekening voor kinder-en jeugdpsychiatrie. Zou er tevens een aantekening voor ouderen- en volwa
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 volgende »

Selecteer artikelen in