136

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 136

136

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 136

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 1999 / 7 

Mertens, Joost (nummer: 10, nov 1999)
Begin deze zomer verscheen het rapport Somatische zorg in APZ' en, dat inmiddels aanleiding gegeven heeft tot een aantal commentaren in de landelijke pers en de vakbladen. Dit artikel beoogt een samenvatting van het rapport te geven. De conclusies zi
Hengeveld, Michiel W. (nummer: 10, nov 1999)
De dag nadat ik mijn column over stoornissen in het wilsleven per e-mail naar de redactie van De Psychiater had verzonden, pakte ik de Inleiding tot moderne psychiatrische denkwijzen van prof. dr. P.C. Kuiper (derde druk, 1967) uit mijn boekenkast om
Dooper, Marten (nummer: 10, nov 1999)
Al ruim tien jaar ontwikkelt het Nederlands Huisartsen Genootschap haar befaamde NBC-standaarden ter bevordering van de kwaliteit van de huisartsenzorg. Voortbordurend op het succes daarvan is het NHG onlangs begonnen met het opstellen van bi-discipl
Bolt, Adri (nummer: 10, nov 1999)
Begin dit jaar trok de Haagse advocaat mr. G. Spong de aandacht van de media toen hij stelde dat de invloed van winti of voodoo reden moet kunnen zijn om mensen ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Dit naar aanleiding van een gruwelijke aanslag die ee
Bolt, Adri (nummer: 10, nov 1999)
Ambulantisering van de GGZ is een oud thema dat mede dankzij de recente fusiegolf nog steeds actueel is. Dr. W.J.M. van Hezewijk stelde onlangs naar aanleiding van zijn promotie dat samenwerking tussen APZ en Riagg ambulantisering in de hand kan werk
Becker, Sander (nummer: 10, nov 1999)
De positie van de psychiatrische patiënt verandert als gevolg van de vele fusies binnen de GGZ. Behartiger van cliëntenbelangen J. van Oosten maakt zich daarover zorgen. Binnen de continue zorg dreigen patiënten in psychiatrische ziekenhuizen de dupe
Brand, Eddy (nummer: 10, nov 1999)
Een groeiend aantal beroepsgroepen in de zorg vindt het werk te zwaar. Kortgeleden is ook de werklast van een aantal managers in de gezondheidszorg onder de loep genomen. Het merendeel van deze managers was ook hulpverlener. Die combinatie geeft extr
Swinkels, Jan (nummer: 1, jan 1999)
Op 17 december 1998 zijn de eerste drie richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie over de farmacotherapie van bipolaire stoornissen, schizofrenie en angststoornissen aangeboden aan minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Hengeveld, Michiel W. (nummer: 1, jan 1999)
Van collega Hilmar Backer uit Landsmeer kreeg ik een ingezonden brief (waarvoor dank!) met de volgende inhoud (enigszins ingekort): 'Ik heb zelf een tweetal termen waar ik mee worstel. De eerste is lacunair geweten. Vaak wordt deze gebruikt bij mense
Becker, Sander (nummer: 1, jan 1999)
Het Nationaal Fonds voor de Geestelijke Volksgezondheid kende onlangs de ereprijs 1998 toe aan psychiater dr. A. van Dantzig. Hij zet zich al jaren in voor de geestelijke volksgezondheid in Nederland. Belangrijkste punt daarbij is dat de geestelijke
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 volgende »