118

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 118

118

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 118

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2000 / 7 

Groot, Peter de (nummer: 11, dec 2000)
In 1999 is door de gezamenlijke medische en tandheelkundige beroepsgroepen, zorgverzekeraars en opleidingsinstellingen mede op advies van VWS het Capaciteitsorgaan opgericht. Het doel van dat orgaan is om door middel van gedegen onderzoek zowel het z
Jonghe, Frans de (nummer: 11, dec 2000)
Het komt geregeld voor dat een psychiater voor de tuchtrechter moet verschijnen, omdat hij buiten zijn boekje is gegaan of zou zijn gegaan bij het schrijven van een rapport ten behoeve van een arbeidsongeschiktheidsprocedure. Een psychiater mag in zi
Redactie (nummer: 11, dec 2000)
Prof. dr. F.E.R.E.R. de Jonghe gaat op pagina 4 en 5 van dit nummer in op de functie van de psychiater bij het bepalen van arbeidsongeschiktheid. Hierin geeft hij een aantal suggesties voor psychiaters die betrokken worden bij deze procedure. Respect
Mooren, Rob (nummer: 11, dec 2000)
De gezondheidsraad heeft zich in een advies aan minister Borst uitgesproken voor het toekennen van een belangrijke rol aan cliënten bij de opstelling van behandelrichtlijnen. Meer dan voorheen zullen zorginstellingen in de toekomst met de mening van
Triet, Lizet van (nummer: 11, dec 2000)
Hoewel de verworvenheden van de ICT al aardig ingeburgerd beginnen te raken, blijven medisch specialisten nog steeds huiverig voor het gebruik van de computer. Ze voelen al helemaal niets voor het elektronisch medisch dossier, al zullen ze daar binne
Redactie (nummer: 11, dec 2000)
Effect dwangbehandeling onvoorspelbaar Bijna één op de drie patiënten die onvrijwillig worden opgenomen weigert, door gebrek aan ziekte-inzicht, een behandeling te ondergaan. In zulke gevallen wordt momenteel minder dan de helft onder dwang behandeld
Redactie (nummer: 11, dec 2000)
Mijn voorgangster had mij al gewaarschuwd. Zij zelf had driemaal voor de klachtencommissie moeten verschijnen, slechts eenmaal was de klacht gegrond verklaard. Die ene keer betrof het een patiënt bij wie al jarenlang dwangbehandeling werd toegepast.
Dijk, Michel van (nummer: 11, dec 2000)
Specifieke repetitieve symptomen, zoals dwangmatig aanraken en echofenomenen, zijn voor meer dan 75 procent voorspellend voor de aanwezigheid van het syndroom van Gilles de la Tourette. Verder bebben obsessieve compulsieve stoornissen mét tics een an
Seysener, Mariëtte (nummer: 11, dec 2000)
Vanaf 1 november is de website www.de-psychiater.org nieuwe stijl in de lucht. Met de site wordt het mogelijk om snel relevante vakinformatie op te zoeken, maar ook direct te communiceren met het vakblad De Psychiater en collega's. Hoe is de site opg
Bolt, Adri (nummer: 11, dec 2000)
Sommige mensen hebben hun leven lang een grotere kwetsbaarheid voor bepaalde emotionele stoornissen dan andere mensen. Bij hen is de kans op herhaling van de emotionele problemen groter en daarom behoeft deze groep speciale aandacht. Een interview me
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 volgende »

Selecteer artikelen in