118

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 118

118

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 118

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2000 / 8 

Redactie (nummer: 1, jan 2000)
Binnen de geestelijke gezondheidszorg is er een gebrek aan visie over de samenhang tussen psychiatrie en somatiek, zo concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in haar rapport Somatische zorg in APZ' en dat kortgeleden verscheen. Een aantal re
Sigaar, Agio K. (nummer: 1, jan 2000)
Ik heb enige ervaring met survivaltochten, maar die schiet te kort in de jungle van het psychiatrisch ziekenhuis. De stroom patiënten lag hoog boven het normaal Amsterdams peil en allen hebben recht op een intakegesprek, lichamelijk onderzoek, biogra
Derks, F.C.H. (nummer: 1, jan 2000)
In de novembereditie van De Psychiater krijgt prof. dr. F.A.M. Kortmann de gelegenheid een toelichting te geven op het rappport Over Stromen, dat aanbevelingen bevat ter verhoging van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de tenuitvoerlegging van
Hodiamont, Paul P.C. (nummer: 4, apr 2000)
Met het opheffen van de Centrale Riagg Dienst eind 1994 dreigde zestig jaar sociaal-psychiatrische ervaring met spoedeisende gevallen verloren te gaan. Nu is er een boekje over spoedeisende psychiatrie waarin de praktijkervaring die met de rijdende p
Wurff, Frits van der (nummer: 4, apr 2000)
De Nederlandse bevolking vergrijst en steeds meer mensen zullen aan den lijve de gevolgen van de ziekte van Alzheimer ervaren. M.J. Geerlings beschrijft in haar proefschrift de resultaten van het AMSTEL-project, een grootschalig prospectief bevolking
Sigaar, Agio K. (nummer: 4, apr 2000)
De werkdruk stijgt in de gezondheidszorg. Een krantenkop voor velen, maar lezen is iets anders dan ondergaan. Hoe komt het nou dat er hierover zo geklaagd wordt? Er komen elk jaar meer artsen bij, maar toch neemt de werkdruk toe. Een aantal oudere ps
Bolt, Adri (nummer: 4, apr 2000)
De Stichting Pandora en de Stichting September publiceerden een zelfhulpboek waarin de vragen van depressiepatiënten beantwoord worden. 'Het uitgangspunt van dit boek waren de vragen en de ervaringen van mensen met een depressie, zoals wij die via on
Bolt, Adri (nummer: 4, apr 2000)
Als eerste beroepsgroep in de GGZ sloten de zelfstandig gevestigde psychiaters (ZGP's) half februari een meerjarenakkoord met het ministerie van Volksgezondheid en de Zorgverzekeraars Nederland. Over tarieven, spreidingsbeleid en kwaliteitsbewaking w
Redactie (nummer: 4, apr 2000)
Medische blunders onbestraft Het Nieuwsblad, 19 februari 2000 Het merendeel van de medische ongevallen in België krijgt nooit een vervolg voor de rechter of bij een verzekeringsmaatschappij. Naar schatting vinden er bij de Belgen per jaar ruim zestig
Engelberts, Connie (nummer: 3, mrt 2000)
Hij is de bekendste socioloog van Nederland en zijn werk wordt in binnen- en buitenland zeer gewaardeerd. Tussen 1973 en 1984 combineerde prof. dr. A. de Swaan zijn baan als hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam met een praktijk als psychoanal
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 volgende »

Selecteer artikelen in