142

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 142

142

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 142

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2001 / 8 

Seysener, Mariëtte (nummer: 11, dec 2001)
Al zo’n vijftien jaar verzorgt hij leergangen beleid en management voor bestuurders en medisch specialisten. Onlangs publiceerde prof. dr. J. Moen zijn nieuwste boek, dat gaat over de bronnen van conflicten tussen directeuren, de medische staf en rad
Sigaar, K (nummer: 11, dec 2001)
De tekorten aan verplegend personeel doen zich in de gezondheidszorg breed gelden. Ik was wel wat gewend wat betreft het leuren met patiënten.Mijn record in de psychiatrie staat op meer dan 300 kilometer, toen ik een patiënt met een IBS uit onze regi
Kroon, Jos de (nummer: 11, dec 2001)
Psychiater dr. J.A.M. de Kroon heeft ernstige bezwaren tegen de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege in de Gezondheidszorg, zoals die in De Psychiater nummer 9 is beschreven. Hij acht het standpunt van het tuchtcollege naïef en gevaarlijk. Onlangs
Bolt, Adri (nummer: 11, dec 2001)
In dit nummer van De Psychiater aandacht voor de sectie die zich met verslaving bezighoudt. Eén van de wensen van sectievoorzitter E.A. Noorlander is dat verslavingsziekten als serieuze psychiatrische ziektebeelden gaan worden beschouwd. Psychiaters
Hengeveld, Michiel W. (nummer: 11, dec 2001)
Elders in dit nummer van De Psychiater geeft prof. dr. G.F. Koerselman een toelichting op de (concept-)richtlijn voor psychiatrische rapportages van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Een broodnodige richtlijn, niet alleen voor de beroepsgro
Bolt, Adri (nummer: 11, dec 2001)
Psychiaters moeten bij de anamnese ook naar werkgerelateerde factoren kijken. Mogelijk kan een andere organisatie van het werk de genezing van veel patiënten bevorderen, stelt dr. J. Warning van FNV Bondgenoten. ‘Psychische arbeidsongeschiktheid kan
Berkestijn, Hans van (nummer: 11, dec 2001)
Sinds 1992 zijn door de commissie Voorlichting van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) twaalf voorlichtingsfolders gepubliceerd over psychiatrische ziektebeelden. Als voorbeeld voor deze folders diende de serie van de American Psychiatr
Bolt, Adri (nummer: 11, dec 2001)
Waar zijn de experts op het terrein van arbeid en psyche? Het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Psyche wil hun kennis verspreiden, maar zoekt nog naar de echte deskundigen. De arbeidsgerelateerde klachten zijn te lang buiten het professionele beeld
Mertens, Joost (nummer: 11, dec 2001)
De psychohygiënisten, het proefschrift waarop dr. L.M.L.M. de Goei op 10 oktober aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde, bevat de bewogen geschiedenis van een kleine vijftig jaar GGZ. Leonie de Goei beschrijft in haar proefschrift het ontstaan
Vlaminck, Pieter (nummer: 11, dec 2001)
In november is de tweede editie verschenen van Spoedeisende psychiatrie – een praktisch boekje dat zijn nut tijdens de ambulante crisisdienst al bewezen heeft. Deze geactualiseerde handleiding biedt psychiaters en assistenten in opleiding bijna alle
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 volgende »