142

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 142

142

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 142

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2001 / 8 

Dijk, Michel van (nummer: 1, jan 2001)
De nieuwe richtlijnen voor elektroconvulsieve therapie komen eraan. Dat is nodig, want er verandert veel rond deze vorm van behandeling. Steeds meer psychiaters onderschrijven de effectiviteit van de elektroconvulsieve therapie. Op 15 december zijn d
Dooper, Marten (nummer: 7, jul 2001)
Sinds haar oprichting in 1958 werkt de Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) aan de integratie en harmonisatie van de medische specialismen binnen de Europese Unie. De belangrijkste zaken hierbij zijn de wederzijdse erkenning van diploma'
Pronk, Evert (nummer: 1, jan 2001)
Een aanzienlijk deel van de mensen bij wie als kind gedragsproblemen werden vastgesteld, vertoont op volwassen leeftijd nog steeds onaangepast gedrag. Dat is de conclusie die M. Hofstra trekt op basis van een longitudinaal onderzoek naar psychopathol
Redactie (nummer: 1, jan 2001)
De instellingen voor GGZ veranderen snel en worden als gevolg van fusies steeds groter. Daarnaast ontstaan er steeds meer samenwerkingsverbanden en ontwikkelt zich de transmurale zorg. Naast gedegen vakkennis wordt van de moderne psychiater verwacht
Redactie (nummer: 11, dec 2001)
• 30 november 2001. Biological vulnerability to alcoholism in children of alcoholics van J.E. Ratsma, Universiteit van Amsterdam. • 30 november 2001. The ecogenetics of schizophrenia van M.C. Marcelis, Universiteit Maastricht. • 30 november 2001. Tow
Tilburg, Willem van (nummer: 1, jan 2001)
Als u dit leest heeft het bestuur in de ledenvergadering van december 2000 zijn beleidsplan voor de komende jaren gepresenteerd. Daarin wordt geconstateerd dat er in de afgelopen vier jaar het nodige is bereikt- vooral intern is een aantal zaken zoda
Bolt, Adri (nummer: 1, jan 2001)
Systematische aandacht voor levensbeschouwing en houding ten opzichte van religie kan de kwaliteit van het psychiatrisch handelen vergroten. Inzicht in deze materie is vaak van belang voor een beter begrip van de patiënt. Daarnaast confronteren de st
Bolt, Adri (nummer: 1, jan 2001)
Schizofrenie wordt geacht vooral biologische oorzaken te hebben. Toch blijken immigranten uit niet-westerse culturen bijzonder vaak onder de ziekte te lijden. Zelfselectie is waarschijnlijk niet de oorzaak; mogelijk werken bepaalde elementen in de we
Engelberts, Connie (nummer: 1, jan 2001)
Terwijl er bij allerlei specialismen hard wordt gewerkt aan het opstellen van diagnosebehandelingscombinaties, twijfelt R.L.J.M. Scheerder, voorzitter van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) over de haalbaarheid van een dergelijk systeem van f
Bolt, Adri (nummer: 1, jan 2001)
Cliënten uit de GGZ kunnen zich sinds 1994 met de wet in de hand beklagen over hulpverlener en behandeling. Twee wettelijke regelingen bieden daarvoor een goede basis, maar het kan altijd beter. Bijvoorbeeld door de instelling van een beroepsmogelijk
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 volgende »

Selecteer artikelen in