143

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 143

143

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 143

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2001 / 8 

Starremans, Sigrid (nummer: 11, dec 2001)
3 op de 10 arbeidsongeschikte werknemers is (gedeeltelijk) afgekeurd vanwege psychische klachten. De commissie Donner 1 bekijkt hoe deze instroom in de toekomst kan worden verminderd. Een gesprek met commissielid en psychiater S.H. Bollen en voorzitt
Swinkels, J.A. (nummer: 11, dec 2001)
De bijdrage van psychiaters aan de beoordeling van arbeidsongeschiktheid op psychische gronden was tot nu toe erg beperkt. Bij veel mensen die op psychische gronden in de WAO belandden is in het geheel geen psychiater betrokken geweest. Dat is ook ni
Bolt, Adri (nummer: 11, dec 2001)
Bedrijfs- en verzekeringsartsen enerzijds en psychiaters anderzijds: ze hebben nauwelijks contact. Als er al sprake is van communicatie gaat het bijna altijd om een eenzijdige, schriftelijke informatieoverdracht. Over de achtergronden van een moeizam
Swinkels, Jan (nummer: 11, dec 2001)
Als psychiater vraag ik daar waar suïcidaliteit waarschijnlijk is (zeker bij het vermoeden op schizofrenie of depressie) deze in principe uit, rekening houdend met de situatie en het gevoelsleven van de patiënt, tenzij ik overwegingen heb om dat niet
Hengeveld, Michiel W. (nummer: 11, dec 2001)
Elders in dit nummer van De Psychiater geeft prof. dr. G.F. Koerselman een toelichting op de (concept-)richtlijn voor psychiatrische rapportages van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Een broodnodige richtlijn, niet alleen voor de beroepsgro
Berkestijn, Hans van (nummer: 11, dec 2001)
Sinds 1992 zijn door de commissie Voorlichting van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) twaalf voorlichtingsfolders gepubliceerd over psychiatrische ziektebeelden. Als voorbeeld voor deze folders diende de serie van de American Psychiatr
Bolt, Adri (nummer: 11, dec 2001)
Waar zijn de experts op het terrein van arbeid en psyche? Het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Psyche wil hun kennis verspreiden, maar zoekt nog naar de echte deskundigen. De arbeidsgerelateerde klachten zijn te lang buiten het professionele beeld
Mertens, Joost (nummer: 11, dec 2001)
De psychohygiënisten, het proefschrift waarop dr. L.M.L.M. de Goei op 10 oktober aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde, bevat de bewogen geschiedenis van een kleine vijftig jaar GGZ. Leonie de Goei beschrijft in haar proefschrift het ontstaan
Vlaminck, Pieter (nummer: 11, dec 2001)
In november is de tweede editie verschenen van Spoedeisende psychiatrie – een praktisch boekje dat zijn nut tijdens de ambulante crisisdienst al bewezen heeft. Deze geactualiseerde handleiding biedt psychiaters en assistenten in opleiding bijna alle
(nummer: 11, dec 2001)
Bedrijfs- en verzekeringsartsen enerzijds en psychiaters anderzijds: ze hebben nauwelijks contact. Als er al sprake is van communicatie gaat het bijna altijd om een eenzijdige, schriftelijke informatieoverdracht. Over de achtergronden van een moeizam
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 volgende »

Selecteer artikelen in