130

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 130

130

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 130

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2001 / 8 

Kroon, Jos de (nummer: 11, dec 2001)
Psychiater dr. J.A.M. de Kroon heeft ernstige bezwaren tegen de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege in de Gezondheidszorg, zoals die in De Psychiater nummer 9 is beschreven. Hij acht het standpunt van het tuchtcollege naïef en gevaarlijk. Onlangs
Hengeveld, Michiel W. (nummer: 11, dec 2001)
Elders in dit nummer van De Psychiater geeft prof. dr. G.F. Koerselman een toelichting op de (concept-)richtlijn voor psychiatrische rapportages van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Een broodnodige richtlijn, niet alleen voor de beroepsgro
Bolt, Adri (nummer: 11, dec 2001)
Psychiaters moeten bij de anamnese ook naar werkgerelateerde factoren kijken. Mogelijk kan een andere organisatie van het werk de genezing van veel patiënten bevorderen, stelt dr. J. Warning van FNV Bondgenoten. ‘Psychische arbeidsongeschiktheid kan
Vlaminck, Pieter (nummer: 11, dec 2001)
In november is de tweede editie verschenen van Spoedeisende psychiatrie – een praktisch boekje dat zijn nut tijdens de ambulante crisisdienst al bewezen heeft. Deze geactualiseerde handleiding biedt psychiaters en assistenten in opleiding bijna alle
Dooper, Marten (nummer: 11, dec 2001)
Eenderde van de WAO-uitkeringen wordt toegekend op grond van psychische gronden. Bij het terugdringen van de instroom in de WAO lijkt dus een schone taak weggelegd voor psychiaters. ‘Maar dan toch vooral voor de psychiater als behandelaar in een vroe
Starremans, Sigrid (nummer: 11, dec 2001)
3 op de 10 arbeidsongeschikte werknemers is (gedeeltelijk) afgekeurd vanwege psychische klachten. De commissie Donner 1 bekijkt hoe deze instroom in de toekomst kan worden verminderd. Een gesprek met commissielid en psychiater S.H. Bollen en voorzitt
Redactie (nummer: 11, dec 2001)
• 30 november 2001. Biological vulnerability to alcoholism in children of alcoholics van J.E. Ratsma, Universiteit van Amsterdam. • 30 november 2001. The ecogenetics of schizophrenia van M.C. Marcelis, Universiteit Maastricht. • 30 november 2001. Tow
Tilburg, Willem van (nummer: 1, jan 2001)
Als u dit leest heeft het bestuur in de ledenvergadering van december 2000 zijn beleidsplan voor de komende jaren gepresenteerd. Daarin wordt geconstateerd dat er in de afgelopen vier jaar het nodige is bereikt- vooral intern is een aantal zaken zoda
Bolt, Adri (nummer: 1, jan 2001)
Systematische aandacht voor levensbeschouwing en houding ten opzichte van religie kan de kwaliteit van het psychiatrisch handelen vergroten. Inzicht in deze materie is vaak van belang voor een beter begrip van de patiënt. Daarnaast confronteren de st
Bolt, Adri (nummer: 1, jan 2001)
Schizofrenie wordt geacht vooral biologische oorzaken te hebben. Toch blijken immigranten uit niet-westerse culturen bijzonder vaak onder de ziekte te lijden. Zelfselectie is waarschijnlijk niet de oorzaak; mogelijk werken bepaalde elementen in de we
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 volgende »

Selecteer artikelen in