82

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 82

82

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 82

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2004 / 11 

(nummer: 1, feb 2004)
27 januari: Language lateralization and schizophrenia van I. Sommer, Universiteit Utrecht, promotor prof. dr. R.S. Kahn. 20 januari: Brain structure and function in velo-cardio-facial syndrome with and without psychosis van T.A.M.J. van Amelsvoort, U
(nummer: 1, feb 2004)
Niet ver van de roodbruine rotswoestijn bij het dorp Samarkhel ligt het graf van Mialisaheb. Rondom het graf bevindt zich een verzameling van half ingestorte kamers. Vanuit de hele provincie en daarbuiten worden psychiatrische patiënten hiernaartoe g
(nummer: 1, feb 2004)
In februari 2002 publiceerde het ministerie van Volksgezondheid het eindrapport van de Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid getiteld Zorg van velen. Als reactie hierop publiceerde een groep psychiaters Visie op de structurering van de zor
(nummer: 1, feb 2004)
De wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) regelt in de gezondheidszorg de individuele beroepsuitoefening en heeft als doel de kwaliteit daarvan te bewaken en te bevorderen. Het is een omvangrijke wet die allerlei bepalingen kent over on
(nummer: 1, feb 2004)
Enige tijd geleden kreeg ik een brief van een patiënt waarin zij mij vroeg of ik wist hoe het met de GGZ was gesteld. Ik nodigde haar uit. Zij vertelde over haar ziektegeschiedenis en haar ervaringen. Zij deed dat op een rustige manier. Niet zozeer o
(nummer: 1, feb 2004)
Tijdens de vorige ledenvergadering, door u allen in groten getale bezocht, is het communicatieplan aan de orde gekomen dat door de werkgroep PR en communicatie van het bestuur wordt ontwikkeld. Een van de speerpunten daarvan is de interne communicati
(nummer: 2, apr 2004)
Uit alles blijkt dat psychiatrische patiënten in onze samenleving worden achtergesteld en daardoor raken steeds meer patiënten gestigmatiseerd. Ik werd niet zo lang geleden hardhandig met mijn neus op dit feit gedrukt, toen ik gebruik wilde maken van
(nummer: 2, apr 2004)
‘Er bestaat zoiets als Stemmingsstoornis door een Middel’, zo luidt de eerste concluderende zin van het proefschrift Iatrogenic origins of depression in the elderly, waarop gerontopsychiater dr. A.D.F. Dhondt 3 september 2003 promoveerde. Het promoti
(nummer: 2, apr 2004)
Sinds 1999 is de Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijn Ontwikkeling in de GGZ actief. In het kader van dit project ziet binnenkort de revisie van de multidisciplinaire Richtlijn Depressie het licht. De oude richtlijn was vooral gebaseerd op de opva
(nummer: 2, apr 2004)
Cannabis staat momenteel weer volop in de belangstelling. Een aantal ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag, zoals nieuwe inzichten in de samenhang tussen cannabisgebruik en psychische stoornissen. Iemand die al enkele jaren de relatie tussen cann
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 volgende »