112

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 112

112

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 112

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2007 / 14 

Fransen, René (nummer: 7, sep 2007)
De SSRI paroxetine is even effectief als cognitieve gedragstherapie (CGT) bij de behandeling van hypochondrie. Maar de helft van de patiënten houdt klachten. Onderzoek naar behandeling van deze groep patiënten is erg belangrijk, zo concludeert psycho
Wijck, Frank van (nummer: 7, sep 2007)
Psychiaters bevinden zich in een spanningsveld tussen het eigen beleid en dat van het management, de overheid en de zorgverzekeraars. Om daarin een weg te vinden moeten psychiaters meer inzicht verschaffen in wat ze doen en welke resultaten daarmee w
Veldhuizen, Flip (nummer: 7, sep 2007)
Het weer viel een beetje tegen, vergeleken met het weer in Nederland. Maar de omgeving was prachtig. Is er al een apart specialisme dat het gedrag van psychiaters op congressen en symposia bestudeerd? Ik zou het graag doen: rustig observaties maken t
Koers, Henk, Hoppenbrouwers, Frank, Wisman, Paul (nummer: 7, sep 2007)
Van 18 tot en met 25 mei 2007 organiseerde de NVvP een geaccrediteerde studiereis naar het jaarlijkse congres van de American Psychiatrie Association, kortweg de APA, die dit jaar gehouden werd in San Diego, Californië. De APA biedt jaarlijks diverse
Kievits, Femia (nummer: 7, sep 2007)
Zeventig jaar was zij toen zij zich terugtrok als hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit jaar werd zij negentig jaar. Nog steeds wordt haar werk geciteerd en worden leerboeken met haar als medeauteur in hede
Venrooij, Twan van (nummer: 7, sep 2007)
Voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de consultatieve en liaisonpsychiatrie ontvangt dr. F.J. Huyse dit jaar de Thomas P. Hackett Award. De belangrijkste prijs van de Academy tor Psychosomatic Medicine (APM) wordt voor de derde keer uitgereikt
Niesink, Peter (nummer: 7, sep 2007)
De minister van VWS heeft op 11 juli jongstleden per brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de geneeskundige ggz, waaronder de psychiatrie, per 1 januari 2008 zal worden overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Daarmee komt een einde
Redactie (nummer: 5, mei 2007)
Onze vereniging heeft een succesvolle herstructurering doorgevoerd. Afdelingen (kinder- en jeugd, ouderen, SAP, ziekenhuis- en consultatieve psychiatrie, zelfstandig gevestigden) zijn opgericht en enthousiast van start gegaan en de secties zijn omgev
Kamphuis, Femke, Went, Anna (nummer: 7, sep 2007)
Van 13 tot en met 16 juni werd in Athene de jaarlijkse bijeenkomst van de European Federation of Psychiatrie Trainees (EFPT) gehouden. Twee leden van de Subvereniging Assistenten Psychiatrie (SAP) waren afgevaardigd om de Nederlanders te vertegenwoor
Niesink, Peter (nummer: 10, dec 2007)
Met de overheveling en de introductie van de DBC GGZ-systematiek aanstaande januari zijn er nog een aantal losse eindjes die u in de gaten dient te houden. In dit artikel treft u een weergave van enkele van deze onderwerpen, maar wij adviseren u ook
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 volgende »