112

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 112

112

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 112

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2007 / 14 

Ventevogel, Peter (nummer: 5, mei 2007)
In Zuid Soedan spreek ik met tientallen mensen over epilepsie. Vrijwel iedereen, zelfs verpleegkundigen van de gezondheidscentra, meent dat er voor deze ziekte geen geschikte geneesmiddelen bestaan en dat het door lichamelijk contact kan worden overg
Fransen, René (nummer: 5, mei 2007)
Na een eerste episode psychose knapt een deel van de patiënten al snel weer op. De behandelend psychiater krijgt dan nogal eens de vraag of de medicatie niet kan stoppen. A. Wunderink, A-opleider Psychiatrie bij GGZ Friesland, onderzocht de mogelijkh
Bögels, Gertie (nummer: 5, mei 2007)
Het zal niemand zijn ontgaan dat het afgelopen jaar de 150ste geboortedag van Freud ook in Nederland met een keur aan evenementen, voordrachten en publicaties werd gevierd. Naast een fraaie complete vertaling van Freud’s Werken bij uitgeverij Boom ve
Dijk, Michel van (nummer: 5, mei 2007)
De Commissie Patiëntenvoorlichting van de NVvP bestaat vijftien jaar. In die periode heeft de psychiatrie de sprong gemaakt van inconsistente, rommelige en niet-objectieve patiënteninformatie naar kwalitatief goede voorlichting. Psychiater W. Smith-v
Gaag, Rutger Jan van der, Teer, Wouter (nummer: 5, mei 2007)
Op 30 en 31 maart vonden in Ermelo de Ledenraaddagen van de NVvP plaats. Doelstelling was om een aanzet te maken tot de ontwikkeling van een meerjarenbeleidsplan voor de vereniging en helderheid te krijgen over de werking van de Ledenraad en de samen
Dijk, Michel van (nummer: 5, mei 2007)
Het belang van de ziekenhuispsychiatrie wordt de laatste jaren steeds meer onderkend, ook binnen de vereniging. Dat blijkt onder meer uit de oprichting van de Afdeling Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie. Deze heeft nu een beleidsplan opgesteld o
Berg, Gerard van den (nummer: 9, nov 2007)
Ten tijde van het schrijven van dit artikel resten nog slechts enkele maanden voor het voorlichten van patiënten over de grote veranderingen die boven hun hoofd hangen. Naar het zich laat aanzien zullen zorgverzekeraars contracten aanbieden die 80 to
Peeters, Bram (nummer: 9, nov 2007)
Maakt genetica het mogelijk om psychiatrische stoornissen bij kinderen eerder op te sporen? Jan Buitelaar en Frits Boer, beiden hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie, temperen de verwachtingen. Het gedrag van kinderen is nog steeds een betere voorsp
Wijck, Frank van (nummer: 9, nov 2007)
Toen het nieuwe uurtarief voor medisch specialisten werd afgesproken, leek dit voor de zelfstandig gevestigde psychiaters een redelijk toekomstperspectief. Maar de recente beslissing van het ministerie van VWS om in 2008 binnen de gehele ggz nog geen
Dijk, Michel van (nummer: 9, nov 2007)
1 januari 2008 verandert er veel in de ggz. Maar waarom was dat ook alweer? Janko de Jonge en Hanna Toornstra van de Orde van Medisch Specialisten over nut en noodzaak van de overheveling naar de zorgverzekeringswet, én over de knelpunten die nog moe
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 volgende »