127

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 127

127

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 127

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2009 / 16 

Redactie (nummer: 2, feb 2009)
Aan psychiaters wordt regelmatig gevraagd om in civiele zaken te rapporten over blijvende invaliditeit. De vraag is daarbij of die B.I. op een verantwoorde en transparante manier is uit te drukken in een percentage. De Commissie Psychiatrische Rappor
Dooper, Marten (nummer: 2, feb 2009)
Mediant Centrum voor Psychotrauma in Enschede is gespecialiseerd in het behandelen van mensen die als gevolg van een traumatische ervaring in psychische problemen zijn gekomen. Ook biedt het centrum ondersteuning aan hulpverleners en andere professio
Rijnen, Angela (nummer: 2, feb 2009)
De richtlijn ‘Het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis’ verschijnt binnenkort in druk en wordt openbaar gemaakt via de NVvP-website. Dat was aanleiding om de richtlijn op enkele punten aan te passen. De omroep
Veldhuizen, Flip (nummer: 2, feb 2009)
De bemoeienis van de overheid treft nu ook de psychiater en zijn/haar patiënt. Behalve dat de patiënten nu buiten staan te roken,mogen ze van de minister ook geen benzodiazepinen meer gebruiken. In een brief van anderhalf A-viertje werden mij de geva
Ewijk, Wouter van (nummer: 2, feb 2009)
Op 15 januari jongstleden bezocht ik de GGZ kennisdag. Tijdens die dag werden de rol en de mogelijkheden van de positieve psychologie bij het bevorderen en in standhouden van onze psychische gezondheid verkend. De vraag die er toe deed was of de gees
Redactie (nummer: 2, feb 2009)
Health Aid is een nieuwe stichting die geld inzamelt voor zorgprojecten in de derde wereld door symposia te organiseren voor medisch-specialisten. Op 3 april 2009 vindt in Bilderberg Résidence Groot Heideborgh het eerste symposium plaats: ‘Neurologie
Beveren, Nico van, Ferdinand, Robert, Haan, Lieuwe de, Koning, Jeroen, Rohlof, Hans, Schaik, Anneke van, Schoevers, Robert, Voshaar, Richard Oude (nummer: 1, jan 2009)
Culturele, biologische en sociale verschillen spelen een belangrijke rol in etiologie van psychiatrische aandoeningen en de wijze waarop deze zich manifesteren. Ook zijn er grote verschillen in de wijze waarop patiënten hun ziekte beleven en hoe zij
Hijlkema, Sanne (nummer: 1, jan 2009)
Diversiteit kun je op verschillende manieren opvatten. Als thema voor het Voorjaarscongres zet het dus alle deuren open. Volgens de nieuwe voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten dr. Robert Schoevers past het onderwerp goed bij de
Dijk, Michel van (nummer: 1, jan 2009)
Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag is sinds november 2008 de nieuwe voorzitter van de NVvP. Vanwaar zijn ambitie voor dit ambt en wat is hij de komende drie jaar als voorzitter van de vereniging vooral van plan? Een interview. Het begon met een etentj
Redactie (nummer: 1, jan 2009)
Op woensdag 01 april 2009 tijdens het Voorjaarscongres wordt een sponsorloop georganiseerd ten bate van de belangenbehartiging van patiënten. Alle bezoekers van het Voorjaarscongres worden uitgedaagd 3, 6 of 9 kilometer te lopen. De hoogte van het be
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 volgende »

Selecteer artikelen in