115

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 115

115

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 115

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2014 / 21 

Redactie (nummer: 3, mrt 2014)
Kwaliteitsnorm Tolkengebruik in de zorg Wanneer volstaat een informele tolk en wanneer schakelt u een professionele tolk in? Dat hangt onder meer af van de zorgvraag, de wens van de patiënt en de mate waarin de informele tolk bij machte is om de klac
Megchelen, Pieter van (nummer: 3, mrt 2014)
Het onderzoek van de Groningse socioloog en epidemioloog prof. dr. Hans Ormel is al decennialang een belangrijke bron van informatie voor psychiaters en psychologen. Zijn werk leidde onder andere tot een herwaardering van de rol van de huisarts en de
Dijk, Michel van (nummer: 3, mrt 2014)
Er is veel te doen over hulp bij zelfdoding of euthanasie aan patiënten met een psychiatrische aandoening. Ondertussen neemt het aantal meldingen hiervan toe. Welke positie nemen de psychiaters in in het maatschappelijk debat, hoe komen ze tot hun af
Redactie (nummer: 3, mrt 2014)
De gevolgen van de blootstelling aan oorlog, terreur en gedwongen migratie bij asielzoekers en vluchtelingen kunnen niet begrepen worden los van de context waarin deze blootstelling heeft plaatsgevonden. Deze gevolgen zijn niet enkel psychologisch, m
Redactie (nummer: 3, mrt 2014)
De studies uit het proefschrift hadden als doel om de kennis van de mogelijke biologische factoren en het psychopathologisch mechanisme (inbegrepen de werking van de HPA-as, one-carbon en -vetzuurmetabolisme), alsook gen-omgevingsinteracties voor het
Katzenbauer, Maartje (nummer: 3, mrt 2014)
De Nederlandse vertaling van de DSM-5 wordt gepresenteerd tijdens het Voorjaarscongres van de NVvP, van 9 tot en met 11 april in Maastricht. Welke aanpassingen zijn er gemaakt naar de Nederlandse situatie en hoe ziet het implementatietraject eruit? V
Hövels, Jorn (nummer: 3, mrt 2014)
In het Bestuurlijk Akkoord is vastgelegd dat huisartsen een versterkte poortwachtersfunctie voor de ggz gaan vervullen. Zij moeten daarvoor kunnen rekenen op een goede praktijkondersteuner (POH-ggz), een netwerk van zorgprofessionals en de bereidwill
Tak, Lineke, Tijdink, Joeri, Katzenbauer, Maartje (nummer: 3, mrt 2014)
‘Hij doet iets in het contact’ of ‘het is persoonlijkheid’: we komen het allemaal wel eens tegen, maar wat zégt het nu eigenlijk? In de eerste ‘canon van non-jargon’ (De Psychiater, november 2013) bespraken we een aantal van deze taalergernissen. We
Beekman, Aartjan (nummer: 3, mrt 2014)
Geachte collega, beste Frans, Dank voor je brief waarin je ons als bestuur aanspreekt op wat je ‘dehumaniserend reductionisme’ hebt genoemd. De vraag die je stelt, of de hedendaagse Nederlandse psychiatrie lijdt aan een somatoforme stoornis, voert te
Krijnen, Karin (nummer: 6, sep 2014)
In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar misstanden binnen sektes1. Daaruit kwam de grove indicatie dat er in Nederland enkele honderden gesloten bewegingen actief zijn. Over 84 bewegingen zij
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 volgende »

Selecteer artikelen in