9

artikelen gevonden
Resultaten 1-9 van 9

9

artikelen gevonden
Resultaten 1-9 van 9

Alle artikelen. Verfijnd met: Auteur Bolt, Adri , Jaargang 1998 / 5 

Bolt, Adri (nummer: 9, okt 1998)
C. Hermann van GroenLinks pleit voor een andere invulling van de samenwerking tussen huisarts, algemeen maatschappelijk werk en eerstelijnspsycholoog, waardoor de Riagg's ontlast kunnen worden. Zo kunnen ook maatschappelijk marginale groepen de noodz
Bolt, Adri (nummer: 9, okt 1998)
Veel Nederlandse psychiaters zijn ervan doordrongen dat depressieve patiënten seksueel vaak slecht functioneren. Er wordt actief naar het seksleven gevraagd en het percentage patiënten met seksuele klachten schat men hoog in, vergeleken met de litera
Bolt, Adri (nummer: 9, okt 1998)
Op 8 oktober aanstaande presenteert de Nederlandse 'rehabilitatiebeweging' zich met een landelijke manifestatie in het Jaarbeurscentrum. Eén van de sprekers is H.D. Petry, psychiater en rehabilitatiespecialist van het Psycho-Medisch Streekcentrum Vij
Bolt, Adri (nummer: 10, nov 1998)
Een oude watertoren en groepjes rondzwervende kippen geven het terrein van Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel in Vught een vredig aanzien. Maar de gelaatsuitdrukkingen in de ontvangstruimte van de Dagbehandeling voor Vluchtelingen spreken and
Bolt, Adri (nummer: 10, nov 1998)
'Als GGZ-Nederland zegt dat de geestelijke gezondheidszorg het stiefkind van dit kabinet is, dan zeg ik: er wordt toch meer geld uitgetrokken voor werkdrukvermindering en verkorting van de wachtlijsten. De sector moet niet achteroverleunen, maar zich
Bolt, Adri (nummer: 11, dec 1998)
Volgens Gert Schutte van het GPV krijgt levensbeschouwing in het beleid rond de GGZ veel te weinig aandacht. Volgens hem ziet het paarse kabinet dat aspect slechts als een toevoeging. Mensen zouden voor hulpverlening moeten kunnen kiezen op basis van
Bolt, Adri (nummer: 11, dec 1998)
Het woord elektroshock roept bij veel Nederlanders associaties op met middeleeuwse martelpraktijken. Ook het beeld dat de media van de psychiatrie schetst, is niet altijd even positief. Zo werd een psychiater in een kritisch tv-programma over de psyc
Bolt, Adri (nummer: 11, dec 1998)
Volgens Harrie van Haaster, medeoprichter van het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid, heeft de recente fusiegolf in de GGZ slechts weinig invloed op de kwaliteit van de hulpverlening. De kwaliteit hangt volgens hem meer samen met het ged
Bolt, Adri (nummer: 11, dec 1998)
Klachten van patiënten betreffen niet alleen de behandeling, maar ook de bejegening doot de arts. Het AMC heeft een zogenaamde attitudetest ontwikkeld, waarmee de houding van de co-assistent jegens de patiënt getoetst wordt. '0p iedere faculteit duik