111

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 111

111

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 111

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 1995 / 2 

Zitman, F.G. (nummer: 9, okt 1995)
Pierre Teilhard de Chardin was priester en paleontoloog. In de buurt van Peking ontdekte hij een van onze voorouders, de Homo Pekinensis. Dat wil zeggen, de resten ervan. Op eerste Paasdag 1955 ging Teilhard de Chardin dood. Pas daarna werden zijn wi
Otten, H.W., Scharp, B. (nummer: 9, okt 1995)
In De Psychiater nr. 8 werd de 'pharmacovigilance' belicht. Deze verantwoordelijkheid van de farmaceutisch arts is erop gericht de lB tekst actueel te houden en zo calamiteiten zoals met DES te voorkomen of in elk geval tot een minimum te beperken. D
Vogel, Jaap (nummer: 9, okt 1995)
Vraag aan een psychiater hoe een persoonlijkheidsstoornis behandeld moet worden en het antwoord zal zijn: 'In het algemeen is daar niets over te zeggen, maat iedere patiënt is anders dus dat vraagt een eigen aanpak.' Hetzelfde geldt voor Internet. De
Megchelen, Pieter van (nummer: 9, okt 1995)
Het is onontkoombaar dat psychiaters zich met richtlijnen bezighouden, maar het zal niet eenvoudig zijn om een richtlijn landelijk in te voeren. Dat is in het kort de paradox waarvoor de Commissie Kwaliteitszorg van de NVvP zich gesteld ziet. Er word
Engelberts, Connie (nummer: 9, okt 1995)
Het onderstaand gesprek met prof.dr. W.J. Schudel, hoogleraar psychiatrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is het vijfde van een serie interviews met afdelingshoofden van universitaire klinieken. De gesprekken gaan over de patiëntenzorg, de opl
Timmerije, Anneloes (nummer: 9, okt 1995)
Ook psychiaters hebben hobbies. Soms gaan deze verder dan een willekeurige vrijetijdsbesteding en worden het passies. Na imker Kuilman, palingvisser Hoetmer, SF-auteur Hellinga en geitenfokker Hooijer nu Frank Koerselman over de thrill van gevaar. Hi
Redactie (nummer: 9, okt 1995)
De uitspraak van het Medisch Tuchtcollege in april 1994, waarbij de betrokken psychiater een waarschuwing kreeg opgelegd, geeft stof tot nadenken. Waar ligt de verantwoordelijk van de psychiater en waar houdt die van de huisarts op? Reden dat De Psyc
Redactie (nummer: 9, okt 1995)
Het College voor de beslissing in Eerste Aanleg in zaken van het Medisch Tuchtcollege te 's-Gravenhage heeft op 13 april 1994 de navolgende uitspraak gedaan inzake de klacht van: X wonende te V, klager, tegen: Y psychiater, wonende te L, de persoon o
Schoenmacker, John (nummer: 9, okt 1995)
De mogelijkheid tot verzekeren is klein bij langdurige psychiatrische en somatische verpleging, bij verpleeghuiszorg en bij zorg voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. Ter verzekering van deze vormen van verzorging ('care') trad op 1 januar
Visser, Harm (nummer: 9, okt 1995)
Op 15 september hield professor A.H. Schene zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn rede 'Grenzen' constateerde Schene dat de
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 volgende »