113

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 113

113

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 113

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 1997 / 4 

Hemels, Irene (nummer: 4, apr 1997)
Op Valentijnsdag sprak Herman Westenberg zijn oratie uit. Hij gaf deze de titel Psyche onder invloed mee. Als pionier van de biologische psychiatrie in Utrecht hield hij een warm pleidooi voor geïntegreerd onderzoek. Met zijn onderzoek naar de relati
Vogel, Jaap (nummer: 4, apr 1997)
Huisartsen zijn al een stapje verder dan specialisten. Er bestaan enkele geaccrediteerde nascholingsprogramma's die huisartsen vanuit een boekje of van achter de PC, kunnen volgen. Hoe staat het met individuele nascholing, waarbij gebruik wordt gemaa
Moes, Rob de (nummer: 4, apr 1997)
De vitale depressie laat een aantal vitale verschijnselen zien. Op grand van de aard van deze verschijnselen veronderstellen onderzoekers en psychiaters een biologisch substraat. Een behandeling met antidepressiva lijkt dan voor de hand te liggen. De
Buwalda, Victor, Schaik, Anneke van (nummer: 4, apr 1997)
Op zeventien januari is de Profielschets Psychiater voorgelegd aan de leden van de NVvP. De presentatie vond plaats op een drukbezocht symposium waar sprekers en vraagstellers commentaar konden geven op het beleidstuk. Hieronder leest u een beknopte
Tilburg, Willem van (nummer: 3, mrt 1997)
Er is een tijd geweest, dat psychiaters zich geroepen voelden over alles hun mening te geven, niet gehinderd door het bestaande gebrek aan wetenschappelijk onderbouwde kennis van zaken. De psychiater als volksopvoeder, emancipator is een figuur die m
Engelberts, Connie (nummer: 3, mrt 1997)
Verbazing, dat is het uitgangspunt voor prof.dr. F.G. Zitman, hoogleraar biologische psychiatrie aan de Universiteit van Nijmegen. Verbazing over onder andere patienten die jarenlang een schijnbaar zinloze behandeling ondergaan. Het onderzoek naar be
Engelberts, Connie (nummer: 3, mrt 1997)
Psychotherapie moet een belangrijk onderdeel uitmaken van de opleiding tot psychiater. Dat is de mening van dr. CF.A. Milders, psychiater bij stichting GGZ Groningen en lid van het Consilium Psychiatricum. Maar in welke mate er aandacht aan moet word
Spronken, P.H.P. (nummer: 3, mrt 1997)
Eind oktober 1996 zijn vijf apz-directeuren, een sectormanager en een ambtenaar van VWS, twee weken naar Australië geweest om de ontwikkelingen in de psychiatrie aldaar te bestuderen. Tijdens een week in Sydney (New South Wales) en een week in Melbou
Vogel, Jaap (nummer: 3, mrt 1997)
Er bestaan in principe twee kanten van de LAT-relatie tussen menselijk weefsel en microchips. Enerzijds worden pogingen ondernomen om chips in te zetten voor het vervangen van beschadigd neuraal weefsel, anderzijds wordt getracht micro-elektronicatoe
Megchelen, Pieter van (nummer: 3, mrt 1997)
Het denken en spreken over de psyche is doortrokken van metaforisch taalgebruik. Wij worden bewogen door 'drijfveren', gebeurtenissen staan in ons geheugen 'gegrift', wij raken soms 'van de kook' en kunnen evenals een flipperautomaat 'op tilt' gaan.
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 volgende »