114

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 114

114

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 114

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 1997 / 4 

Hemels, Irene (nummer: 3, mrt 1997)
De stichting Anorexia en Boulimia Nervosa bestaat al bijna twintig jaar en mag zich verheugen in een grote belangstelling. In al die jaren hebben ruim 20.000 mensen met een eetstoornis aangeklopt bij de stichting. Daarnaast onderhoudt de stichting ve
Vogel, Jaap (nummer: 3, mrt 1997)
Er bestaan in principe twee kanten van de LAT-relatie tussen menselijk weefsel en microchips. Enerzijds worden pogingen ondernomen om chips in te zetten voor het vervangen van beschadigd neuraal weefsel, anderzijds wordt getracht micro-elektronicatoe
Redactie (nummer: 3, mrt 1997)
Op 13 april 1996 berispte het Medisch Tuchtcollege te Zwolle een zenuwarts omdat hij een serotonine syndroom ten gevolge van het voorschrijven van de combinatie van fluoxetine en moclobemide niet heeft onderkend. In het januarinummer behandelde De Ps
Tilburg, Willem van (nummer: 2, feb 1997)
Onlangs werd in het programma 'Buitenhof' een interessante discussie gevoerd over de wenselijkheid de wettelijke kaders zodanig te verruimen, dat dwangbehandeling van jonge schizofrene patiënten, die niet aan de vigerende gevaarscriteria voldoen en b
Engelberts, Connie (nummer: 2, feb 1997)
Het maatschappelijk belang, dat is de rode draad door het werk van prof.dr. A.H. Schene, psychiater en bijzonder hoogleraar in de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Amsterdam. Het welzijn van de patiënten en hun familielede
Herklots, Hans (nummer: 2, feb 1997)
Weinig beroepsgroepen worden geconfronteerd met de hoeveelheid 'nieuwe' kennis waaraan de medische professie dag in dag uit het hoofd moet bieden. Nieuwe handboeken, tijdschriften, advertenties, congressen, symposia, nascholingscursussen, vereniginge
Hemels, Irene (nummer: 2, feb 1997)
De cliëntenbond is van en voor mensen die een beroep doen of gedaan hebben op hulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg. De vereniging is opgericht in 1971 uit onvrede met de toenmalige situatie in de GGZ. 'Als actiegroep om de problemen ui
Blaas, Saskia (nummer: 2, feb 1997)
Aan 257 leden van de sectiekinder-en jeugdpsychiatrie van de NVvP werd afgelopen zomer een enquêteformulier toegezonden. De sectie wilde beter geïnformeerd worden omtrent de beroepsuitoefening van haar leden. Het responspercentage bleek hoog: ruim 92
Vogel, Jaap (nummer: 2, feb 1997)
Was Pavlov een halve misdadiger omdat hij conditioneringsprincipes uittestte bij een kwijlende hond? Is de wetenschapper die cosmetica onderzoekt in de ogen van levende konijnen, en ze daardoor mogelijk helse pijnen bezorgt, nog ethisch verantwoord b
Engelberts, Connie (nummer: 2, feb 1997)
Het voorkomen van problemen, dat is de overeenkomst tussen psychiaters en politie volgens Klaas Wilting, hoofd van het bureau voorlichting van de politie van Amsterdam. Soms kijkt de politie nog wel eens raar aan tegen de psychiatrie, maar over het a
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 volgende »