116

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 116

116

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 116

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2000 / 7 

Hengeveld, Michiel W. (nummer: 1, jan 2000)
In november vorig jaar bezocht ik het symposium Lijdzaam toezien? Maatschappelijk geweld en psychiatrie. Dit was georganiseerd bij het vijftigjarig bestaan van de Robert-Fleury Stichting. Een der sprekers was prof. dr. W. van Tilburg, voorzitter van
A.F.G.Leentjes, DR. (nummer: 4, apr 2000)
De NVvP heeft in haar beleidsdocument 'De profielschets psychiater' de rol van de psychiater helder gedefinieerd. Hij is playing captain van het multidisciplinaire behandelteam, de regievoerder over de behandeling en heeft inhoudelijke beleidsverantw
Mertens, Joost (nummer: 4, apr 2000)
Op de eerstkomende vergadering van de NVvP komen de definitieve nieuwe opleidingseisen van de opleiding tot psychiater aan de orde, die per 1 oktober dit jaar van kracht moeten zijn. Er is onlangs veel ophef geweest, in het bijzonder over het verdwij
Hengeveld, Michiel W. (nummer: 4, apr 2000)
De eerste keer dat ik merkte dat paranoïde meer betekenissen zou kunnen hebben dan 'ziekelijk achterdochtig' was bij het lezen over CHAM, een systeem voor de classificatie van psychiatrische toestandsbeelden. Dit was het (inclusief aanhangsels) slech
Bolt, Adri (nummer: 4, apr 2000)
De Stichting Pandora en de Stichting September publiceerden een zelfhulpboek waarin de vragen van depressiepatiënten beantwoord worden. 'Het uitgangspunt van dit boek waren de vragen en de ervaringen van mensen met een depressie, zoals wij die via on
Redactie (nummer: 4, apr 2000)
Medische blunders onbestraft Het Nieuwsblad, 19 februari 2000 Het merendeel van de medische ongevallen in België krijgt nooit een vervolg voor de rechter of bij een verzekeringsmaatschappij. Naar schatting vinden er bij de Belgen per jaar ruim zestig
Hengeveld, Michiel W. (nummer: 2, mrt 2000)
Bij de wekelijkse videodemonstratie op onze afdeling krijgen de co-assistenten de gelegenheid om het psychiatrisch onderzoek te oefenen. De arts-assistenten geven zo nodig aanvullingen op de zienswijze van de co-assistenten. Daarbij is me gebleken da
Redactie (nummer: 1, jan 2000)
Binnen de geestelijke gezondheidszorg is er een gebrek aan visie over de samenhang tussen psychiatrie en somatiek, zo concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in haar rapport Somatische zorg in APZ' en dat kortgeleden verscheen. Een aantal re
Derks, F.C.H. (nummer: 1, jan 2000)
In de novembereditie van De Psychiater krijgt prof. dr. F.A.M. Kortmann de gelegenheid een toelichting te geven op het rappport Over Stromen, dat aanbevelingen bevat ter verhoging van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de tenuitvoerlegging van
Engelberts, Connie (nummer: 1, jan 2000)
Bewaar medische dossiers op een centrale plaats. Maak het mogelijk om iemands genetische code naast zijn ziektegeschiedenis te leggen. Alleen dan zullen de mogelijkheden van de farmacogenomie uiteindelijk kunnen leiden tot een revolutionaire andere g
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 volgende »