Een pleidooi voor een meer generalistische ggz

  • 2 min.
  • De Jonge Psychiater

In deze rubriek pakken de redactieleden van De Jonge Psychiater om beurten de pen op om hun persoonlijke visie op de psychiatrie te ontvouwen. Deze keer is dat Jurriaan Strous, psychiater bij de crisisdienst van Lentis Groningen.

Portret (kleur) Jurriaan Strous

De ggz is verworden tot een onontwarbare kluwen die het oorspronkelijke doel niet meer dient. Hoewel wij als individuele zorgverleners niet geheel verantwoordelijk zijn voor het feit dat het zo uit de hand gelopen is, zijn we er nu wel aan gehouden er onze mening over te geven en te doen wat we kunnen.

Vaak vertalen goed bedoelde prikkels zich in veelkoppige monsters. Het klonk nobel, de in de geneeskunde alom omarmde specialisatieslag. Dit zou immers betekenen dat iedere patiënt de perfect op haar afgestemde zorg zou ontvangen. Voor iedere DSM-diagnose was er een behandelcentrum, het zou geheel in lijn met de neoliberale geest die in de jaren nul over ons land neerdaalde zijn. Een fijne, klantgerichte zorg.

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?