Redactie

De redactieraad wordt gevormd door zeven psychiaters/NVvP-leden, onder wie een NVvP-(bestuurs)lid in de functie van hoofdredacteur, en een afgevaardigde van het NVvP-bureau.


Robert Vermeiren, hoogleraar Kinder- en jeugdpsychiatrie en directeur patiëntenzorg Curium-LUMC in Leiden en hoofd onderzoek bij Youz, Parnassia Groep (hoofdredacteur)


Danielle Cath, bijzonder hoogleraar Zorginnovatie in de ggz, Rob Giel Onderzoekscentrum, UMCG en RUG, Groningen en psychiater en opleider psychiatrie GGZ Drenthe


Margit Klok, psychiater Radboudumc, Nijmegen


Anne Koopmans, psychiater i-psy Utrecht


Lucas Schalk, psychiater NPI Arkin, Amsterdam


Ann Van Vré, kinder en jeugdpsychiater De Viersprong, Bergen op Zoom


Helena Vis, aios Psychiatrie GGZ Drenthe

 
Hilke Verdijk, beleidsmedewerker communicatie NVvP, Utrecht