Gesponsord

Podcast Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Het NIFP werkt waar gedragskunde, zorg en wetenschap in de strafrechtketen samenkomen. "We leveren specialistische en onafhankelijke adviezen in de rechtsgang, hoogwaardige zorg in detentie, scherpe indicatiestellingen en doelmatig zorgbeleid. We hechten grote waarde aan de doorontwikkeling van ons vak met onze opleidingen en wetenschappelijk onderzoek dragen we daar aan bij."

De Psychiater

De Psychiater is het officiële ledentijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). In de wereld van de psychiatrie is het al ruim 25 jaar één van de meest prominente communicatieplatforms. De Psychiater wil zowel de communicatie binnen de doelgroep bevorderen als voor de psychiatrie relevante ontwikkelingen en onderzoeken in een breder perspectief plaatsen.