Overzicht

Campagne voor de ouderenpsychiatrie

  • 20 oktober 2023

In de week van de ouderenpsychiatrie lanceerde de afdeling Ouderenpsychiatrie van de NVvP samen met NVvP Jong een campagne om positieve aandacht te vragen voor de ouderenpsychiatrie. Er zijn video’s, flyers en posters gemaakt over het vak van ouderenpsychiater. Zie ook de website ouderen-psychiatrie.nl.