Overzicht

Factsheet

Depressiepreventie op lokaal niveau

  • 28 juli 2023

De nieuwe factsheet Depressiepreventie op lokaal niveau van het Trimbos-instituut brengt in kaart hoe aan mentale gezondheid en de preventie van depressie binnen gemeenten wordt gewerkt.

Ongeveer een kwart van de Nederlanders krijgt ooit te maken met een depressie. Preventie van depressie is belangrijk en in veel gevallen kosteneffectief. Tegelijkertijd is de preventie van depressie uitdagend omdat het een samenhangende en lokale aanpak vraagt: gericht op verschillende doelgroepen en in verschillende leefomgevingen. Het Meerjarenprogramma Depressiepreventie van het Trimbos-instituut richt zich op depressiepreventie bij zes groepen mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van een depressie: jongeren, aanstaande en pas bevallen moeders, werkenden in stressvolle beroepen, huisartspatiënten, mantelzorgers en mensen met een chronische aandoening. Voor elk van deze groepen wordt in het Meerjarenprogramma een sluitende ketenaanpak voor depressiepreventie ontwikkeld.

Bron: Trimbos-instituut