Overzicht

Cognitieve gedragstherapie bij COVID-19

Gedragstherapie kan helpen bij aanhoudende moeheid

  • 16 juni 2023

Mensen met aanhoudende moeheid na een COVID-19-infectie hebben baat bij cognitieve gedragstherapie. Na de behandeling zijn de meeste patiënten minder vermoeid en kunnen ze zich beter concentreren. Ook andere lichamelijke klachten nemen af. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC en het Radboudumc, samen met drie andere ziekenhuizen.

Dat gedragstherapie helpt, betekent niet dat de oorzaak van de klachten psychisch is. De meest voorkomende klacht bij post-COVID-syndroom is ernstige en invaliderende vermoeidheid. In de ReCOVer-studie, gesubsidieerd door ZonMw, is het effect van cognitieve gedragstherapie op deze vermoeidheid onderzocht in een groep van 114 patiënten. Voor deze studie zijn patiënten die gedragstherapie kregen, vergeleken met patiënten die op een gebruikelijke manier zijn behandeld. Die gebruikelijke zorg bestond vaak uit begeleiding door de huisarts of specialist, fysiotherapie en/of ergotherapie. De meeste deelnemers waren na cognitieve gedragstherapie aanzienlijk minder vermoeid en konden zich beter concentreren. Ook op sociaal vlak maakten zij duidelijk vorderingen. Daarnaast bleken de resultaten over de tijd bestendig. Na zes maanden waren de verschillen met de gebruikelijke zorg nog steeds aanwezig. De studie wordt gepubliceerd in Clinical infectious diseases.

Bron: Amsterdam UMC