Overzicht

Patiënten onvoldoende geïnformeerd

Gegevensuitwisseling ggz-patiënten

  • 20 oktober 2023

Uit een peiling door MIND blijkt dat de meerderheid van de mensen die het afgelopen jaar een ggz-behandeling kregen, niet weet dat hun gegevens – gepseudonimiseerd – met de Nederlandse Zorgautoriteit worden gedeeld. Het merendeel van de ggz-patiënten is niet gewezen op de mogelijkheid om een privacyverklaring in te vullen om daarmee bezwaar in te dienen.

Naar schatting worden momenteel de gepseudonimiseerde gegevens verzameld van ongeveer 800.000 mensen die in de periode van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 ggz-hulp ontvingen. MIND, dé koepel van, voor en door cliënten en familieorganisaties in de ggz, vindt de uitkomsten van de peiling onder 455 mensen schokkend. MIND vindt dat mensen vooraf om toestemming gevraagd moet worden in plaats van de huidige werkwijze waarbij mensen alleen kunnen ingrijpen door bezwaar in te dienen. En dat laatste kan alleen als ze op de hoogte zijn van de gegevensverzameling en weten hoe ze hiertegen bezwaar kunnen maken. De verzamelde anonieme gegevens mogen overigens alleen gebruikt worden voor het nieuwe bekostigingssysteem in de ggz.

Bron: MIND