Overzicht

Hersenatlas psychiatrische symptomen

  • 10 mei 2024

Het Institute for Chemical Neuroscience (iCNS) ontvangt in het kader van het programma Zwaartekracht ruim 23 miljoen euro van het kabinet. Inzet is de ontwikkeling van een ‘hersenatlas’ van psychiatrische symptomen. Die moet de weg vrij gaan banen om de diagnose en behandeling te verbeteren van hersenaandoeningen zoals depressie, fronto-temporale dementie en multiple sclerose. Het onderzoek wordt gedaan door een nationaal consortium van universiteiten, umc’s en het Nederlands Herseninstituut, onder leiding van de UvA.

Bron: uva.nl