Overzicht

In Memoriam: Kim van Slobbe-Maijer

  • 23 februari 2024

Met het overlijden van Kim van Slobbe-Maijer op 15 januari 2024 verloor de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie een gedreven psychiater die zich had gespecialiseerd in kinderen en jongeren met buitengewone ervaringen (zoals stemmen horen), suïcidaliteit en persoonlijkheidsproblematiek. Zij deinsde niet terug voor uitdagingen en zette zich in voor iedere jongere die haar hulp kon gebruiken. Daarnaast hield zij zich actief bezig met kennisontwikkeling binnen het vakgebied. Na haar specialisatie in het UMC Utrecht promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2019 op het proefschrift Auditory Hallucinations in Youth. Binnen de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten kwam zij actief met vele nieuwe ideeën en droeg ze met haar kritische blik bij aan de kwaliteit van het jaarlijkse Voorjaarscongres. Ook was zij actief voor De Jonge Psychiater. Wij wensen haar gezin heel veel sterkte.